Case ABB Drives

Projektit näppeihin

Projektit näppeihin

ABB Drives käynnisti laajan tuotekehitysohjelman uuden sukupolven tuoteperheen synnyttämiseksi. Poikkeuksellisen laaja ohjelma kasvatti merkittävästi yhtiön tuotekehityssalkkua. Projekteihin tuli paljon uusia ihmisiä sekä yhtiön sisältä että kumppaniyrityksistä. Vanhat ohjausmenetelmät eivät toimineet enää selvästi monimutkaisemmaksi muuttuneessa tuotekehitystilanteessa. Riski kustannusten ja aikataulujen ylittämisestä kasvoi, koska läpinäkyvyys heikkeni.

Yhtiön piti saada tuotekehitysprojekteille yhtenäiset toimintatavat, joita noudattamalla koko tuotekehitysverkoston yhteistyö ja projektien läpinäkyvyys paranisivat. Näin riskit pienenisivät ja projektien onnistumisen todennäköisyys kasvaisi. Tavoite oli kehittää yhteiset toimintatavat tekemisen ohessa niin, että tuotekehitysprojektit jatkuisivat normaaliin tahtiin. Talent Vectialta tuli neljä apulaisprojektipäällikköä yhteensä kahdeksaan avainprojektiin etsimään kehityskohteita ja parhaita käytäntöjä, jotka levitettäisiin koko yritykseen.

Tulokset ja bisnesvaikutukset

Projektien ohjaukseen tehtiin uusia työkaluja kuten aiempaa visuaalisemmat ja tarkemmat projektisuunnitelmat, raportointimallit ja kokousagendat. Johtamisen henkilösidonnaisuus väheni, kun johtamisessa alettiin käyttää yhteisiä malleja. Tämä helpotti kommunikaatiota ja paransi ihmisten näkemystä kokonaisuudesta. Aikataulujen ennustettavuus ja kustannustehokkuus paranivat. Samoin projektien keskinäinen kommunikaatio helpottui, mikä oli tärkeää, koska tuotekehitysprojektit liittyivät toinen toisiinsa. Henkilöstön mahdollisuus siirtyä projektista toiseen helpottui, kun yhdenmukaiset raportit antoivat nopeasti kuvan tilanteesta.

Haluatko lukea koko casen?

Lataa tästä koko case luettavaksi.Kysy lisää

Kim Kaijasilta

Head of Client Renewal, Managing Consultant

+358 40 564 9815

Lindorff

Myynnille yhteinen suunta

Teknos

Tähtää uusiin maaleihin

ABB Discrete Automation and Motion

A world class product creation

Asiasanat: #johtaminen

Talent Vectia