Case Espoo

Johtamisella tarina todeksi

Johtamisella tarina todeksi

Espoo kehittää johtamistaan muuttaakseen Espoo-tarinan käytännöksi.

Kaupunki oli kehittänyt yhteistä tahtotilaa kuvaavan Espoo-tarinan, jossa tiivistyi noin 15 000 näkemystä espoolaisuudesta. Kaupunginjohto näki, että kaupungin ”strategisen hallitusohjelman” toteuttamiseksi Espoon pitää kehittää johtamistaan selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Hyvä johtaminen tuottaa asukas- ja asiakaskokemuksia, joita kaupunki tavoittelee.

”Tuottavuus ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, ja johtaminen on tärkein tekijä molempien kehittämisessä”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Toimenpiteet

Espoo käynnisti yhteistyössä Talent Vectian kanssa johtamisen kehittämisen kolmella alalla, joita olivat kaupunkisuunnittelu, terveyspalvelut ja suomenkielinen koulutoimi. Kehittämisessä oli vahva oppimisote niin, että tekijät etsivät itse kehityspolkuja yhteistyössä konsulttien kanssa.

Erityisen paljon painoa pantiin oikeiden tavoitteiden asettamiseen, koska kuntataloudessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhdistäminen on mutkikkaampaa kuin yrityksissä. Yritykset esimerkiksi tavoittelevat pääsääntöisesti lisää asiakkaita, kun taas monien kuntapalveluiden tavoite on vähentää asiakkaita.

Tulokset

Pilottiyksiöiden johtajat arvioivat johtoryhmätyön parantuneen selvästi. Yhdessä yksikössä on saatu mittaustulokset asiakastyytyväisyydestä ja tuottavuudesta, jotka ovat molemmat parantuneet. Henkilöstötyytyväisyyttä on mitattu kahdessa yksikössä, joista molemmissa on nähty selkeä parannus. Pilottien tulokset olivat niin hyviä, että Espoo laajensi kehitysohjelman kaikille toimialoille.

Seuraava askel on kehittää arjen palvelutehtäviä ohjaavien esimiesten johtamistaitoja. Tämä tarkoittaa muun muassa hyvien käytäntöjen levittämistä sekä esimiesten urapolkujen ja arviointitapojen rakentamista.

Haluatko lukea koko casen?

Lataa tästä koko case luettavaksi.Kysy lisää

Kim Kaijasilta

Head of Client Renewal, Managing Consultant

+358 40 564 9815

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

Teknos

Tähtää uusiin maaleihin

Algol Chemicals

Työilolla tulosta

Asiasanat: #johtaminen

Talent Vectia