Case Fonecta

Indeksiin sidottu

Indeksiin sidottu

Fonecta arvioi esimiehiään kahdesti vuodessa johtamisindeksillä. Siksi oli luontevaa rakentaa indeksin osa-alueista myös uusien esimiesten valmennuksen perusta.

Kun uusien esimiesten valmennus uudistui Fonectassa viime vuonna, taustalla oli kahdenlaisia tavoitteita. ”Kyse on siitä, mitä on fonectalainen esimiestyö, mitä me odotamme, minkälaisia vastuita ja velvoitteita esimiehellä on. Valmentava ja vuorovaikutteinen johtaminen on se, mistä me paljon puhumme ja haluamme erityisesti esimiestyössämme painottaa”, kertoo Fonectan henkilöstön kehittämispäällikkö Tuula Sillanpää.

Toinen tavoite oli kytkeä valmennus entistä tiiviimmin yrityksen johtamisjärjestelmään ja johtamisen mittareihin.

Modulit joustavat

Esimiesvalmennus koostuu neljästä kahden päivän jaksosta, jotka sijoittuvat vuoden ajalle. Modulit ovat itsenäisiä niin, että kesken vuodenkin voi hypätä mukaan. Samoin jos aikatauluongelmien takia jokin jakso jää välistä, esimies voi osallistua siihen seuraavana vuonna.

Talent Vectia on Fonectalle tuttu pitkäaikainen kumppani. ”He tuntevat meidän talon hyvin ja ovat tehneet myös esimerkiksi strategian viilausta kanssamme. Myös valmennuksen toteuttanut Jaani Suominen oli tehnyt meillä töitä aiemminkin ja vakuutti osaamisellaan”, sanoo Sillanpää.

Hänellä itsellään on pitkä kokemus sekä henkilöstön kehittämisestä että valmentamisesta. Fonectalla hän on työskennellyt pari vuotta. Valmennuksessa käytetään paljon muitakin oppimistapoja kuin perinteistä luennointia.

”Kyseessä on enemmän valmentajan ja ryhmän välinen vuoropuhelu. On alustavia asiantuntijapuheenvuoroja, joiden aikana ja jälkeen tapahtuu vuorovaikutusta. Valmennuksessa on myös paljon ryhmä- pohdintaa ja asioiden sitomista omaan arkityöhön.”

Omat vahvuudet esiin

Lähes jokaiseen jaksoon kuuluu myös jonkinlainen analyysi tai testi, jonka avulla esimies voi hahmottaa omaa osaamistaan. Näihin kuuluu esimerkiksi muutoksesta selviämiskykyä mittaava resilienssianalyysi ja oman vaikuttamistavan arviointi. ”Näiden avulla jokainen löytää parhaiten omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.”

Uusien esimiesten valmennus on Fonectalle erityisen tärkeä, koska se on niitä harvoja foorumeita, joilla eri liiketoimintayksiköiden väki eri puolilta maata kohtaa toisensa. Mukana ovat myös kaikkien organisaatio- tasojen esimiehet, niin talon sisältä nousseet tiimin- vetäjät kuin ulkoa tulleet ylemmän johdon edustajat. ”Valmennus on lisännyt paljon sisäistä ymmärrystä, ja siellä käyty keskustelu on ollut erittäin arvokasta”, Sillanpää painottaa.

Fonectalla on kaikkiaan vajaat 150 esimiestehtävissä toimivaa, ja uusia esimiehiä tulee vuosittain yleensä parikymmentä. Viimevuotinen esimies- valmennusryhmä oli poikkeuksellisen suuri, liki 30 osallistujaa.

Koska uusien esimiesten valmennus on nyt sidottu Fonectan johtamisindeksin osa-alueisiin, myös valmennuksen vaikuttavuus tulee näkymään johtamisindeksin esimiesarvioissa. Vielä sitä ei ole päästy mittaamaan, koska ensimmäinen uudistuneen mallin mukainen valmennuskierros päättyi äskettäin.

”Jokaisesta jaksosta on kerätty osallistujapalaute. Palaute on ollut hyvin positiivista. Konkreettiset, heti käyttöön otettavat työkalut, tiivis sitominen arkeen sekä lukuisat esimerkit ovat saaneet kiitosta. Myös Jaani valmentajana on saanut valtavan hyvää palautetta. Hänellä on pitkä oma kokemus esimiestyöstä, joten hän pystyy rikastamaan valmennuksen sisältöä omilla esimerkeillään. Ihmiset muistavat ja oppivat juuri tarinoista”, Sillanpää kertoo.

Uusien esimiesten valmennus jatkuu Fonectassa tänäkin vuonna hyväksi havaitulla mallilla. Esimiesten kehittäminen eteenpäin tapahtuu pääsääntöisesti liiketoiminta-alueiden tasolla.

”Yksiköt ovat kovin erilaisissa elinkaaren vaiheissa, ja pystyvät paremmin sitomaan kehitystyön sisällöt omaan toimintaansa. Muutoksen ja uusiutumisen johtaminen sekä valmentava ja vuorovaikutteinen johtaminen ovat tosin kaikkien agendalla.”

Haluatko lukea koko casen?

Lataa tästä koko case luettavaksi.Kysy lisää

Kim Kaijasilta

Head of Client Renewal, Managing Consultant

+358 40 564 9815

Valmet

Investing in search of global talent

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

Tekes

Kansallinen pelinrakentaja

Asiasanat: #johtaminen

Talent Vectia