Case Kesko

Esimiehistä muutoksentekijöitä

Esimiehistä muutoksen tekijöitä

Kun Kesko uudisti strategiansa, käynnisti se uuden valmennusohjelman esimiehille, jotka vievät strategian arkeen.

”Meidän oli syytä muuttaa johtamista niin, että päivittäinen esimiestyö tukee paremmin uutta toimintamallia”, sanoo Keskon Katja Lee.

Yhtiö halusi parantaa työntekijä- ja asiakaskokemusta. Yksi keskeinen askel tähän suuntaan oli nopeuttaa yhtiön kykyä reagoida asiakkaan tarpeisiin. Nopea reagointi on mahdollista, jos päätöksiä tehdään entistä enemmän lähellä asiakasta. Se puolestaan edellyttäisi henkilöstöltä aloitteellisuutta ja vastuun ottamista.

Henkilöstö ottaa vastuuta, jos johto antaa siihen mahdollisuuden. Siksi Keskossa nähtiin tarve muuttaa johtamisen lisäksi koko kulttuuri uuteen suuntaan.

Tavoitteena hyvä asiakaskokemus

Uuden johtamismallin toteuttamisessa avainasemassa ovat esimiehet. Tästä syystä Kesko rakensi uuden K-Way-valmennusohjelman, johon osallistuvat kahden vuoden aikana kaikki yhtiön esimiehet. Aiemmin vastaaviin ohjelmiin haettiin, mutta nyt valmennus kuuluu urapolkuun.

Yhteistyötä yli rajojen

Keskolaisten esimiesten palaute on ollut suorastaan innostunutta. Esimiehet kokevat saaneensa käytännön metodeja ja työkaluja arjen tilanteisiin kuten muutoksen johtamiseen, haastavien tilanteiden hoitamiseen ja palautteen antamiseen.

”Tällaiset arkipäivän tilanteissa tarvittavat metodit ovat palauteen mukaan erittäin tärkeitä esimiehille”, sanoo Keskon Hanna Laavainen.

Myös vertaiskeskustelut kollegoiden kanssa ovat olleet arvokkaita, koska niissä esimiehet ovat voineet vaihtaa kokemuksiaan tilanteista, joihin muut ovat arjessa törmänneet.

Erittäin tärkeää on ollut myös toimialojen rajojen yli menevä yhteistyö, koska se on tuonut uudenlaista kokonaisnäkemystä esimiehille, jotka päivittäisessä työssään ratkovat lähinnä oman toimialansa kysymyksiä.

 

Miten ennakoida sitä, millaisia kyvykkyyksiä ja osaamista organisaationne tarvitsee tulevaisuudessa työn muuttuessa? Lue lisää >>

Kysy lisää

Sini Lindholm

Head of Employee Experience & Leadership

+358 40 730 4909

Valmet

Investing in search of global talent

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

Tekes

Kansallinen pelinrakentaja

Asiasanat:

Talent Vectia