Case LähiTapiola

Valmis uuteen peliin

Valmis uuteen peliin

LähiTapiola uusi strategiansa ja hioi prosessinsa, koska uutta peliä ei voi pelata vanhoilla keinoilla.

Fuusiosta eteenpäin

Suuret muutokset ovat jyllänneet LähiTapiolan sisällä ja ympärillä. Muutoksia on ollut viime vuosina ja niitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusio on ollut suuri sisäinen muutos, jonka jatkeena konsernista ovat irtaantuneet eläkevakuutustoiminta ja pankkibisnes.

Ympäristöä puolestaan muuttavat väestön ikääntyminen, julkisen sektorin kustannuspaineet, sote-uudistus ja EU-sääntely. Erityisen suuri muutosvoima on digitalisaatio, joka lisää kilpailua ja avaa uusia liiketoimintamalleja.

Tässä tilanteessa LähiTapiola näki tarpeelliseksi uusia strategiansa ja keskeiset prosessinsa.

”Jos tällaisessa tilanteessa haluaa menestyä, täytyy itse tehdä muutosta eikä vain seurata sitä”, sanoo LähiTapiolan vakuutus ja korvaustoiminnasta vastaava johtaja Kari Kujala.

Toimenpiteitä

Strategiatyössä tehtiin analyysi toimintaympäristön muutoksesta ja johtopäätökset niiden vaikutuksesta LähiTapiolan toimintaan. Itse strategian kehittämisen lisäksi kiinnitettiin paljon huomiota sen tunnistamiseen, mitkä kysymykset yhtiön piti ratkaista, että strategia saadaan vietyä käytäntöön.

Samaan aikaan LähiTapiola lähti kehittämään avainprosessejaan, joiden uudistaminen oli välttämätöntä asiakaskokemuksen ja tehokkuuden parantamiseksi. Prosessit ulottuvat useamman strategiakauden ylitse, joten niiden on toimittava optimaalisesti erilaisissa strategiavaihtoehdoissa.

Tulokset

LähiTapiolalla on vahva näkemys toimintaympäristön muutoksesta ja muutoksen vaatimista askeleista. Asiakaskentän pirstaloituminen edellyttää yhtä tarkempaa tuotesegmentointia.

”Kun tuotteet sirpaloituvat, syntyy erittäin suuria haasteita myös korvaamiselle ja muille prosesseille. Silloin digitalisatointi ja modulointi auttavat”, sanoo korvauspalvelun prosessien kehittämisestä vastaava palvelujohtaja Tapani Alaviiri.

Yhtiö on ottanut jo isoja loikkia digitalisoinnin tiellä, mikä mahdollistaa uudet palvelut ja tehokkaammat prosessit. Samoin yhtiöllä on valmiit askeleet keskeisten prosessien uudistamiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Haluatko lukea koko casen?

Lataa tästä koko case luettavaksi.


Kysy lisää

Kim Kaijasilta

Head of Client Renewal, Managing Consultant

+358 40 564 9815

Valmet

Investing in search of global talent

LähiTapiola

Valmis uuteen peliin

ABB Discrete Automation and Motion

A world class product creation

Talent Vectia