Case Outokumpu

Tehokkaaksi organisaatioksi uudenlaisen johtamisen avulla.

Tehokkaaksi organisaatioksi uudenlaisen johtamisen avulla

Outokumpu on maailman johtava ruostumattoman teräksen tuottaja. Viimeisten kahden vuoden ajan Outokumpu on käynyt läpi muutoksen, jonka myötä yhtiö on siirtynyt erittäin haastavasta markkinatilanteesta uusille, menestyksekkäille urille.

”Olemme nyt ensimmäistä kertaa todella globaali organisaatio”, sanoo Elke Humpert, Outokummun johdon kehityksestä ja oppimisesta vastaava johtaja. ”Osana tätä muutosta palkkasimme useita uusia, nuoria johtajia, jotka eivät aikaisemmin olleet saaneet järjestelmällistä johtamisen valmennusta. Päätimme, että tämän ryhmän tulisi olla prioriteettiasemassa.”

Kehittääkseen tarvittavia johtamistaitoja ja luodakseen vahvan linkin päivittäisen työn ja yrityksen strategian välille, Outokumpu aloitti vuonna 2015 Outokumpu Leader -ohjelman. Ohjelma on tätä nykyä jo kolmannella kierroksella, ja sen puitteissa on valmennettu noin 75 johtajaa eri puolilta organisaatiota – myynnistä ja tuotekehityksestä IT:hen, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon. Ohjelma on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Talent Vectian kanssa.

Pehmeitä taitoja, hyvää tehokkuutta

”Outokummun visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen johtaja, joka luo alan parhaan lisäarvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas”, Humpert sanoo. ”Strategiamme perustuu kuuteen strategiseen tavoitteeseen, joiden kautta pyrimme parantamaan kilpailukykyämme ja taloudellista tulostamme entisestään.”

Yksi näistä strategisista tavoitteista on ”High-Performing Organization”. Se käsittää joukon kehityshankkeita, jotka ohjaavat yrityksen päivittäisiä toimia ja muodostavat suorituksen johtamisen perustan. ”Emme toteuta kehitysohjelmaa
vain siksi, että niin on yleisesti tapana tehdä. Kaikki johtamistaitojen kehittämiseen tähtäävät toimemme ovat vahvasti sidoksissa yrityksemme strategiaan, ja valmennuksen kattamat aiheet ja toimintatavat todella auttavat kehittämään tavoiteltua organisaatiota.”

Humpert huomauttaa, että menestyksekkäiden yritysten toiminta ei perustu pelkkään suoritukseen vaan myös käytökseen. ”Se on minusta kaikkein mielenkiintoisinta. Mitä voimme tehdä ja miten toimimme tiimin jäsenten ja kollegoiden kanssa niin, että tuloksena on erittäin tehokas yritys? Olemme listanneet 37 johtamiskäytäntöä, joita myös seuraamme osana vuosittaista työntekijäkyselyä.”

Outokumpu Leader -ohjelma on otettu innokkaasti vastaan. ”On selvästi nähtävissä, että esimiehet ovat erittäin sitoutuneita työskentelemään tehokkaassa organisaatiossa. Lähes kaikki esimiehet ovat esimerkiksi asettaneet tavoitteet osana suorituksen johtamisen prosessia, mikä on harvinaista missä tahansa yrityksessä”, Humpert toteaa.

Pienillä toimilla suuria tuloksia

Outokumpu Leader -ohjelma rakentuu monipuolisesti eri kanavien ympärille etäistunnoista kasvokkain tapaamisiin. Osana ohjelmaa johtoryhmän jäsenet kutsutaan kertomaan johtamisurastaan sekä siitä, mikä on ollut tärkeää heidän
menestyksensä kannalta. ”Sen lisäksi, että valmennamme yleisiä johtamistaitoja ja teemme strategisiin aiheisiimme liittyviä harjoituksia, haluamme sisällyttää mukaan niin sanottuja mikrotekoja”, Humpert sanoo. ”Niissä on kyse keskittymisestä johonkin pieneen, nimenomaiseen asiaan, joka haluttaisiin muuttaa, ja muutoksen toteuttamisesta. Tämä on hyvä tapa ohjata ihmiset oikealle uralle ilman, että heidän tarvitsisi jatkuvasti miettiä kaikkia laajoja strategisia linjoja.”

Lähes kokonainen päivä on omistettu suorituksen johtamiselle. Uusille johtajille annetaan näkemys siitä, miksi suorituksen johtaminen on olennaisen tärkeää hyvän suorituskyvyn kannalta. Lisäksi osallistujat harjoittelevat palautekeskusteluja ja kehittävät sekä palautteen antamiseen että vastaanottamiseen liittyviä taitoja.

”Yritämme luoda hyvän yhdistelmän johtamistaitojen ja -käytäntöjen valmennusta, mutta samalla haluamme antaa näkemyksen koulutuksen taustalla olevista ajatuksista. Me Outokummulla annamme työntekijöille paljon vapauksia toimia itsenäisesti ja jopa ottaa riskejä, mutta vapauden mukana tulee velvollisuus. Viime kädessä valmennuksessa onkin kyse siitä, että viestimme johtajille, mitä heiltä odotetaan, ja varmistamme, että jokainen ymmärtää roolinsa”, Humpert sanoo.

Humpert arvostaa yhteistyötä Talent Vectian kanssa. ”He ovat todellisia ammattilaisia, joilla on paljon kokemusta johtamisohjelmista. Kommunikaatio on toiminut erittäin hyvin, ja Talent Vectian tiimi antaa meille aina uusia parannusideoita. Lisäksi he kannustavat meitä avoimeen keskusteluun siitä, miten voimme kehittää ohjelmaa eteenpäin yhdessä.”

Johtamisessa on ensisijaisesti kyse muiden ja itsensä tuntemisesta. ”Jokaisessa yrityksessä on tärkeää ymmärtää itseään sekä olla utelias ja halukas oppimaan”, Humpert sanoo. ”Jokaisen täytyy ymmärtää omat motivaationsa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Meillä kaikilla on omat sokeat pisteemme, joita täytyy työstää, mutta Outokummulla jokaisen johtajan odotetaan parantavan toimintaansa. Rajoja täytyy siirtää jatkuvasti. Jos toimit vain omalla mukavuusalueellasi, et todennäköisesti hyödynnä koko potentiaaliasi.”

Kysy lisää

Sini Lindholm

Head of Employee Experience & Leadership

+358 40 730 4909

Lehto Group

Monot samaan suuntaan

Danske Bank

Positiivinen haastaminen on asiakkaan palvelua

Pfizer

Suuria muutoksia pienillä teoilla

Asiasanat: #johtaminen

Talent Vectia