Case Tekes

Kansallinen pelinrakentaja

Kansallinen pelinrakentaja

Kansantalouden vaikeudet, globalisaation uusi vaihe ja tarve kehittää uutta kasvua ovat kasvattaneet koko Suomen innovaatiokoneiston paineita. Uusiin paineisiin vastatakseen Tekes ja viisi muuta yrityskehitysorganisaatiota ovat tiivistäneet yhteistyötään. Tässä tilanteessa Tekes lähti uusimaan omaa strategiaansa.

Tekesin tavoitteena on osaltaan rakentaa maahan hintaansa nähden maailman parasta elinkeinoelämän innovaatiojärjestelmää. Kunnianhimoinen tavoite edellyttää, että Tekes toimii koko ajan eräänlaisena pelinrakentajana, joka tekee aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää palvelukulttuurin kehittämistä, näkökulman laajentamista ja tavoitetason nostamista.

Strategia näkyy arjessa

Strategiatyön aikana Tekes on käynyt lukuisissa henkilöstötyöpajoissa läpi toimintatapamuutoksia, joita uuden strategian toteuttaminen vaatii. Henkilöstön ideariihissä syntyi yli 150 kehitysideaa, joista monet ovat edenneet käytäntöön asti.

Samoin Tekes on valinnut aihealueet, joilla se erityisesti pyrkii pelintekijän rooliin. Valintojen tarkoitus on kohdentaa merkittävä osa pienen maan voimavaroista alueille, joilla on suurimmat mahdollisuudet synnyttää menestystarinoiden kasvualustana toimivia ekosysteemejä.

Koska uusi strategia edellyttää uudenlaista tekemistä, on Tekes luopunut osasta vanhoja toimintamalleja sekä yksinkertaistanut etenkin hallintoprosessejaan. Tämä puolestaan tekee tilaa asiakaskontaktien hoitamiselle. Tekes on myös tunnistanut, mitä uutta osaamista strategiamuutos edellyttää.

Uusi strategia on viety myös henkilökohtaisiin tavoitteisiin asti. Tuotevalikoiman uudistaminen tapahtuu vuoden 2015 aikana.

Haluatko lukea koko casen?

Lataa tästä koko case luettavaksi.


Kysy lisää

Jarkko Pallasaho

Senior Partner

+35844 309 7772

Valmet

Investing in search of global talent

LähiTapiola

Valmis uuteen peliin

ABB Discrete Automation and Motion

A world class product creation

Asiasanat: #kasvu

Talent Vectia