Lehto Group

Monot samaan suuntaan

Lehto Group rakensi kasvustrategian ja johtamisjärjestelmän, joka vastaa nopeassa kasvussa olevan yrityksen tulevaisuuden tarpeisiin.

Liiketoimintavaikutukset:

  • Palvelualueilla ja konsernilla on uusi strategia, jota tukevat tulosohjatun rakentamisen periaatteet: teollinen valmistus, suunnittelun ohjaus, toistuva konsepti ja parhaat osaajat
  • Yhteinen ymmärrys strategian läpiviennistä sekä perusta, joka tukee kasvua ja tuottavuutta

Yhtenäisen strategian ja johtamisjärjestelmän tarve kasvoi Lehto Groupissa yhtiön nopean kasvun vauhdissa. Tarvetta lisäsi se, että kohtuullinen osa kasvusta oli tapahtunut yritysostojen avulla. Niiden mukana taloon oli tullut monenlaista kulttuuria, joiden yhteensovittaminen vei aikaa.

Yhtiöllä oli eräänlainen yritysostajan dilemma. Toisaalta tavoitteena oli pitää ostettujen yhtiöiden entiset omistajat mukana, että yrittäjämäinen asenne säilyisi. Yrittäjävetoisuus puolestaan lisäsi siiloutumisen uhkaa.

Vaikka tarve yhteisten toimintamallien kehittämiseen oli selvä, herätti systemaattisten rutiinien käyttöönotto myös turhautumista.

”Me yrittäjät olemme suoran toiminnan ihmisiä, joita byrokratia kaihertaa ja kokoustaminen sekä papereiden leipominen ärsyttävät”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Lehto.

YHTENÄINEN STRATEGIA

Lehto Group käynnisti kesällä 2016 kehitystyön, jonka aikana rakennettiin neljälle palvelualueelle uusi strategia sekä hiottiin myös konsernistrategia.

Osana tätä työtä määritetiin muun muassa, mitkä asiat on järkevintä hoitaa keskitetysti ja mitkä mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa. Möhkälemäistä konsernihallintoa yhtiö ei halunnut, mutta sen sijaan neljälle palvelualueelle keskitettiin monia tehtäviä.

”Palvelualueilla on liiketoiminnassa vahva valta ja vastuu. Se auttaa säilyttämään yrittäjämäisen suoraviivaisuuden, jota tarvitaan”, sanoo Lehto.

Digitaalisen toimintamallin kehittäminen on merkittävin konsernitasolle keskitetty tehtävä. Siinä keskittäminen on luontevaa, koska digitaaliset ratkaisut ovat mahdollisuus tehostaa ja parantaa lähes kaikki yhtiön prosesseja.

Saimme osallistujilta tosi hyvää palautetta siitä, että oli ulkopuolinen tukena. Emme olisi varmaan saaneet tätä muuten tehtyä." — Hannu Lehto, toimitusjohtaja, Lehto Group

SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

Yhtiöllä on jokaisella palvelualueella uusi strategia, joka on tehty samanlaisen systemaattisen prosessin kautta. Lisäksi konsernistrategia on uudistettu.

Kaikille palvelualueille yhteisiä ovat talousohjatun rakentamisen periaatteet, joita ovat teollinen valmistus, suunnittelun ohjaus, toistuva konsepti ja parhaat osaajat.

Uusien strategioiden ja johtamisjärjestelmän rakentamiseen osallistui kaikkiaan 50 henkeä. Laajan joukon mukaan ottaminen toi prosessiin massaa, mutta on helpottanut toteutusvaihetta, jolle on varattu aikaa vuoden 2017 loppuun.

”Ihmiset ovat sitoutuneita ja tietävät, miksi muutosta tehdään”, Hannu Lehto sanoo.

Yhteinen näkemys suunnasta on yhtiölle tärkeä, sillä koko rakennusalalla on tarve ottaa huomattavia askeleita toiminnan kehittämisessä. Uudet strategiat ja johtamisjärjestelmä lisäävät edellytyksiä päästä eteenpäin sekä tuottavuuden että digitaalisuuden kehittämisessä.