Metsä Group

Puunostajasta metsäomaisuuden hoitajaksi

Metsä Group halusi asiantuntijoilleen taitoja palvelumyyntiin ja erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Liiketoimintavaikutukset:

  • Asiakaskokemus on kehittynyt ja asiakkaat arvioivat asiantuntijoiden valmistautuvan aiempaa paremmin tapaamisiin
  • Palveluiden myynti on kasvanut noin 50 prosenttia kolmessa vuodessa, mihin valmennuksella on ollut suuri vaikutus

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut aloitti jo seitsemän vuotta sitten muutoksen ostajasta palveluorganisaatioksi. Kasvava joukko metsänomistajia tarvitsi enemmän kuin rahat puunkaupasta. Heille on tärkeä, että metsävarallisuutta hoidetaan systemaattisesti.

”Väitämme olevamme edelläkävijä metsävarallisuuden kannattavuuden maksimoinnissa. Hoitamamme metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden metsät tuottavat 25 prosenttia keskimääräistä paremmin”, sanoo jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen.

Hyvin käynnistyneen muutosohjelman varmistamiseksi Metsä Group käynnisti kolmisen vuotta sitten metsäasiantuntijoiden valmennusohjelman. Keskeinen tavoite oli kehittää osaamista ratkaisumyyntiin ja hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Kun asiantuntija valmistautuu hyvin asiakastapaamiseen, pystyy hän keskustelemaan juuri kyseisen asiakkaan tavoitteita ja esittämään osuvia ratkaisuehdotuksia.

KILPAILU PUUSTA KIRISTYY

Parasta palvelua tuottavan osaamisen valmentamiseen Metsä Group valitsi vuoden 2013 lopulla Talent Vectian. Valmennusohjelmaan on osallistunut noin 300 metsäasiantuntijaa. Keskeisiä asioita valmennuksessa ovat olleet muun muassa ratkaisumyynti, erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen, asiakastapaamisiin valmistautuminen ja niin sanottu kylmäkontaktointi.

Valmennuksesta vastannut henkilö on saanut porukan osallistumaan käytännön harjoitteisiin sortumatta kalvosulkeisiin. Jokaisella kurssilla palaute onkin ollut erinomainen.”

TULOKSET SIIRTYNEET KÄYTÄNTÖÖN

Asiakkaiden antama arvio metsäasiantuntijoiden tuottamasta asiakaskokemuksesta on parantunut selvästi. Lisäksi palveluiden myynti on kasvanut noin 50 prosenttia kolmessa vuodessa. ”Henkilöstön valmennuksella on ollut tähän oleellinen vaikutus, vaikka tietysti noin suuren parannuksen takana on muitakin syitä”, sanoo Jumppanen.

Kestävämpää ja tuloksellisempaa myyntiä ja dynaamista asiakkuuksien johtamista.

Autamme asiakkaitamme asiakaskokemuksen johtamisessa ja haluttujen liiketoimintahyötyjen saavuttamisessa.