Pfizer

Suuria muutoksia pienillä teoilla

Suomen Pfizer haki henkilöstön kanssa uusia askeleita työntekijäkokemuksen kohottamiseksi. Askeleet veivät Internal Medicine -tiimin työtyytyväisyyden koko konsernin huipulle.

Liiketoimintavaikutukset:

  • Henkilöstötutkimuksessa tyytyväisyys parani 25-30 %
  • Internal Medicine -tiimin tyytyväisyys nousi koko konsernin huipputasolle
  • Henkilöstö oivalsi läsnäolon merkityksen myös asiakastapaamisissa

Suomen Pfizer käynnisti työntekijä- ja asiakaskokemuksen kehityshankkeen Internal Medicine -yksikön kaupallisessa tiimissä, kun johto näki tarpeen vahvistaa yhteistä prosessia eri näkökulmista katselevien ammattilaisten keskuudessa.

Kehityshankkeen tavoitteeksi asetettiin voimaantunut yhteistyö- ja työntekijäkokemus. Keskeinen ajatus oli löytää kehityskohteet ja -keinot yhteistyössä.

”Tässä korostettiin, että jokainen on mukana ja jokaisen panos on tärkeä. Emme halunneet ylhäältä alaspäin ohjattua koulutusta”, sanoo Pfizerin Internal Medicine -yksikön myynnistä ja markkinoinnista vastaava Mailis Orakoski.

PIENILLÄ TEOILLA PALJON MERKITYSTÄ

Vuodenvaihteessa käynnistyneen hankkeen ensimmäiseen ryhmätapaamiseen pyydettiin koko 12 hengen tiimi, jonka tehtävä oli löytää tavoite, keinot uusiutua ja käynnistää uusiutuminen.

Heti alussa keskusteluissa korostui pienten tekojen merkitys. Tiimihengen kannalta merkitystä on kaikella, mitä ihminen sanoo, jättää sanomatta ja miten asioita sanoo. Kahden ihmisen kohtaamisessa on tärkeää, että molemmille syntyy läsnäolon tunne. Matkapuhelimen, kalenterin ja papereiden selaaminen nakertavat tuota tunnetta tehokkaasti. Pahinta on tunne, että toisella on koko ajan kiire johonkin muualle.

Yksi kehityshankkeen perusoletuksista oli, että työntekijäkokemus heijastuu väistämättä myös asiakaskokemukseen.

Kehityshanke koostui tiimin yhteistapaamisista, minkä lisäksi Talent Vectian konsultti sparrasi pienryhmiä yhteistapaamisten välillä. Koko matkan ajan osallistujat kehittivät pieniä kohtaamiseen liittyviä tekoja ja keräsivät arjessa kokemuksia niiden toimimisesta.

PYSÄHTYMINEN ON TÄRKEÄÄ KIIREESSÄ

Valmennuksen tulokset olivat huikeat, sillä monissa mitatuissa asioissa henkilöstön antamat arviot paranivat 25-30 prosenttia edellisestä mittauksesta.

Näimme muutokset jo ensimmäisessä työtyytyväisyyskyselyssä, jonka tuloksissa oli hurja prosentuaalinen nousu. Olemme nyt Pfizerin globaalissa vertailussa huipputasoa”, — Mailis Orakoski, myynti ja markkinointivastaava, Pfizer

Henkilöstö koki muun muassa saaneensa lisää luottamusta yhteiseen tekemiseen, päässeensä vaikuttamaan aiempaa enemmän omaan tekemiseen ja kasvaneensa itse kehitysmatkan aikana. Pfizer Suomen toimitusjohtaja Päivi Kerkola kannustaakin luottamaan henkilöstön voimaan kehityshankkeissa.

”Olen todella ylpeä porukasta, joka tarttui tähän kimpassa ja näytti, että asioita voi muuttaa. Asiat kannattaa todellakin nostaa pöydälle eikä niihin tarttumista kannata pelätä.”

Kun henkilöstö on itse löytänyt voimaannuttavan polun, on sitä pitkin helppo kulkea jatkossakin. ”Meidän ei pidä keksiä uutta, vaan ylläpitää tätä”, sanoo Päivi Kerkola.