Raisio

Raisiolle arvoista johtamisen kivijalka

Elintarvikeyhtiö Raisio halusi yhtenäistää johtamista yhteisten arvojen avulla. Yhtiö otti koko henkilöstön mukaan arvojen rakentamiseen. Tuloksena oli entistä syvempi näkemys arvojohtamisesta.

Liiketoimintavaikutukset:

  • Rohkeus, reiluus ja innostus täyttivät yhtiön arvotyhjiön
  • Koko henkilöstö osallistui arvotyöhön, ja ymmärrys arvojohtamisesta syveni
  • Arvoista tuli Raision johtamisen kivijalka ja perusta uusille johtamisen periaatteille

Yhteisten arvojen puuttuminen oli Pekka Kuusniemielle yllätys, kun hän aloitti Raisio-konsernin johdossa puolitoista vuotta sitten.

”Arvojohtaminen tukee kulttuurin rakentamista, ja jos pienehkössä yrityksessä on useita alakulttuureita, menettää yritys paljon ihmisten kapasiteetista”, sanoo Kuusniemi.

Vahvat arvot ohjaavat jokaisen toimintaa, oli kyseessä sitten esimies tai henkilö, jolla ei ole yhtään alaista. Samoin arvot ovat tärkeä kilpailutekijä rekrytoinnissa.

Jos yritys ei pysty kertomaan nuorille ammattilaisille olemassa olonsa tarkoitusta eikä arvoja, on se takamatkalla parhaista tekijöistä kilpailtaessa.”

Raisio lähti rakentamaan uusia tavoitearvoja yhteistyössä Talent Vectian kanssa.

Koko henkilöstö mukaan

Uusien arvojen rakentamisen käynnisti vajaan 15 hengen työpaja, joka synnytti kuusi Raisiolle istuvaa arvoa. Nuo arvot olivat pohjana arvokeskusteluissa, joita esimiehet kävivät omien tiimiensä kanssa.

”Kun keskustelu toteutettiin tiimikohtaisesti, oli osallistumisprosentti hyvin lähellä sataa”, iloitsee henkilöstöjohtaja Merja Lumme.

Kehitystyössä kumppanina toiminut Talent Vectia valmensi esimiehet avoimen arvokeskustelun vetämiseen. ”Tämä oli erittäin hyvä metodi arvopohjaisen johtamisen käynnistämiseen. Konsultit vetivät muutenkin koko prosessin niin taitavasti, että olen suositellut heitä muutamalle tutullekin,” sanoo Kuusniemi.

Tärkeä osa ymmärryksen syventämisessä oli myös Raision henkilöstölle räätälöity verkkopohjainen itseopiskelumateriaali, joka käännettiin englanniksi, venäjäksi ja puolaksi.

”Sen avulla jokainen pääsee konkreettisesti miettimään, mitä arvot tarkoittavat kunkin omassa työssä”, sanoo Lumme.

Arvot näkyvät johtamisessa

Kehitystyön tuloksena arvotyhjiön täyttivät rohkeus, reiluus ja innostus, jotka tukevat kasvuhakuista yritystä, joka haluaa parhaat tekijät.

Kun koko henkilöstö osallistui arvojen rakentamiseen, sisäistivät ihmiset arvojohtamisen merkityksen.” — Pekka Kuusniemi ja Merja Lumme, Raisio

Henkilöstöpajojen merkitys oli niin suuri, että alkuperäisistä kuudesta ehdotuksesta vain yksi valikoitui mukaan. Arvoja tärkeämpi tulos oli kuitenkin se, että henkilöstö oivalsi arvojen merkityksen.

”Koko henkilöstön kattavalla prosessilla oli erittäin suuri merkitys. Siinä käynnistyi tärkeä ajattelu, kun ihmiset alkoivat pohtia, mitä arvojen mukainen johtaminen tarkoittaa”, sanoo Kuusniemi.

Etteivät arvot jäisi pelkiksi julistuksiksi, alkoi yhtiö kehittää myös johtamista arvojen pohjalta.”Työpajojen pohjalta pystyimme luomaan johtamisen periaatteet, jotka kertovat konkreettisesti, millaista toiminta arjessa pitäisi olla”, sanoo Kuusniemi.

Konkretiasta Kuusniemi nostaa esimerkiksi alusta asti listalle olleen rohkeuden vaikutuksen. ”Se tarkoittaa, että teemme aiempaa reippaampia liikkeitä kilpailuasetelman parantamiseksi, emmekä tukeudu pelkästään vanhaan.”