Teknisen Kaupan Liitto

Kehittämisen liitto

Teknisen Kaupan Liitto on tehnyt vuosikausia yhteistyötä Talent Vectian kanssa niin osaamisen kuin strategiankin kehittämisessä.

Liiketoimintavaikutukset ja tulokset:

  • Jäsenyritysten kiinnostus liiton valmennuspalveluita kohtaan kasvanut roimasti muutamassa vuodessa
  • Kyselyt kertovat jäsenyritysten tyytyväisyyden liiton tarjontaan kasvaneen
  • Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa nopean reagoinnin valmennustarpeiden muutoksiin

Jäsenyritysten osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen on yksi Teknisen Kaupan Liiton kolmesta keskeisestä tehtävästä. Tärkeän tehtävänsä toteuttamisessa liitto on tehnyt jo vuodesta 2013 yhteistyötä Talent Vectian kanssa.

Osaamisen kehittämisen merkitys on noussut viime vuosien aikana oleellisesti, kun jäsenyritykset ovat alkaneet rakentaa uusia palveluita ja ansaintamalleja. Perinteisen maahantuonnin kasvun rajat ovat tulleet monilla aloilla vastaan, joten yritykset ovat alkaneet tarjota asiakkailleen entistä enemmän tuotteiden lisäksi kokonaisia ratkaisuja.

Ratkaisuliiketoiminta puolestaan vaatii kauppaan keskittyneiltä yrityksiltä uutta osaamista muun muassa johtamisessa ja myynnissä. Siksi Teknisen Kaupan Liitto on tarjonnut jo usean vuoden ajan jäsenilleen valmennusta sekä ratkaisumyyntiin että johtamiseen.

Uusi maailma vaatii uutta osaamista

Ratkaisuliiketoiminta edellyttää, että yritys tuntee asiakkaan maailmaa. Vain silloin voi auttaa asiakasta onnistumaan. Tämä edellyttää uudenlaisia taitoja sekä johtamisessa että myynnissä.

Henkilöstön odotukset työnantajia kohtaan ovat muuttuneet, ja johtamisen on vastattava noihin odotuksiin. Hyvä henkilöstökokemus nimittäin heijastuu vahvasti asiakaskokemukseen. Siksi hyvän johtamisen merkitys korostuu ratkaisuliiketoiminnassa.

Syksyllä käynnistyvä TEKLiideri -ohjelma antaakin esimiehille eväitä strategialähtöiseen liiketoiminnan johtamiseen ja nykyaikaisen työntekijäkokemuksen muotoiluun. Ohjelmassa käsitellään muun muassa valmentavaa johtamista, strategista ajattelua, muutoksen johtamista ja työhyvinvoinnin johtamista. Vuosittain järjestettävään ohjelmaan voi ilmoittautua kevään aikana.

Myyjän on tunnettava asiakas

Ratkaisuliiketoiminta asettaa uusia vaatimuksia esimiehen lisäksi myös myyjille. Myyjän täytyy osata analysoida asiakkaan tarpeita, tuntea jopa asiakkaiden asiakkaan toimintaa ja ymmärtää asiakkaan ostoprosessi.

”Myyjän pitää löytää niitä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita liiketoiminnan kehittämisestä ja uusista ideoista eivätkä pelkästään kilpailusta hinnan avulla ”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton asiamies Hannu Kyyhkynen.

Asiakasta haastava ratkaisumyynti -valmennusohjelmaa on pidetty jo 19 eri kertaa liiton jäsenille. Seuraava valmennusohjelma on käynnistymässä.

Nelipäiväinen ohjelma on käsitellyt muuan muassa:

  • asiakkaan kriittisten toimintojen ymmärtämistä
  • arvon tunnistamista sekä kommunikointia asiakkaalle
  • modernin ratkaisumyyjän taitojen kehittämistä
  • sekä asiakkaan ostopäätöksen edistämistä.

Asiakkaille tarjottavan valmennuksen lisäksi Talent Vectia on tukenut Teknisen Kaupan Liittoa uuden strategian tekemisessä. Tuossa yhteydessä tehdyn toimintaympäristökartoituksen tuloksia liitto tarjosi myös jäsenyritystensä käyttöön.

Kurssien kysyntä on kasvanut

Kysynnän kasvu kertoo, että liiton kurssitarjonta on täyttänyt hyvin asiakkaiden odotukset.

”Kymmenen vuotta sitten kursseille osallistui aktiivisesti henkilöstöä noin kolmestakymmenestä yrityksestä. Viime vuonna osallistujia tuli 150 firmasta”, sanoo Kyyhkynen.

Samaa kertovat myös valmennuskohtaiset palautteet. Esimerkiksi ratkaisumyynnin valmennus on saanut erittäin hyvää palautetta aktivoivista valmennusmenetelmistä, tutkittuun tietoon perustuvasta lähestymistavasta, ratkaisumyynnin eri työkalujen soveltamisesta sekä oppien sovittamisesta käytännön myynti- ja asiakastyöhön.

Sama käytännönläheisyys on ilahduttanut myös TEKLiiderin osallistujia. Samoin osallistujat ovat kokeneet saavansa paljon tukea eri yrityksissä toimivilta kollegoilta, joiden kanssa on voinut vaihtaa kokemuksia erilaisista johtamistilanteista.

Viiden vuoden trendi kertoo selvästi, että osaamisen kehittämisen merkitys jäsenille on kasvanut ja tyytyväisyys palveluihimme on noussut.”

Etenkin suuret jäsenyritykset järjestävät valmennusta myös itse. Niillekin liiton tarjoamat valmennuspaketit ovat hyödyllisiä muun muassa siksi, että eri toimialoilta tulevat osallistujat voivat vertailla kokemuksiaan keskenään. Verkostoituminen on arvokasta sekä henkilöstölle itselleen että yrityksille.

Pitkä yhteistyö Talent Vectian kanssa on ollut liitolle itselleen hedelmällistä siksi, että tuttu konsulttiyritys tuntee liiton ja sen asiakasyritysten maailman ja pystyy siksi tarttumaan nopeasti uusiin ideoihin.

”He tuntevat meidän problematiikkamme ja pystyvät tuottamaan myös meille päin uusia kehitysideoita”, sanoo Kyyhkynen.