Teknisen kaupan liitto

Uusi näkemys toimintaympäristöstä

Kun Teknisen Kaupan Liitto halusi uuden strategian, Talent Vectia ja Futures Platform auttoivat virittämään visiot ja kääntämään visiot strategiaksi.

Liiketoimintavaikutukset:

  • Analyysin tulokset saatiin käännettyä konkreettiseksi strategiaksi
  • Yritysjohto sai ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella tulevaisuudesta kollegoiden kanssa
  • Moni yritysjohtaja halusi toimintaympäristöanalyysin myös oman yrityksensä käyttöön

Teknisen Kaupan Liitto TKL toteutti alkuvuodesta laajan strategiaprosessin, jollaisen se tekee neljän vuoden välein. Tavoite oli saada varsinaisen strategiatyön perustaksi perinpohjainen näkemys siitä, mitkä ovat ympäristön muutosvoimat, miten ympäristö muuttuu niiden vuoksi ja miten ne vaikuttavat jäsenyritysten asiakkaisiin ja jäsenyrityksiin.

TRENDIT MUUTTUVAT STRATEGIAKSI

Strategiaprosessin tueksi TKL valitsi Talent Vectian, jonka suosituksesta mukaan otettiin Futures Platfrom, jonka fasilitaattorit ja ennakointiohjelma auttavat tekemään oletuksia tulevaisuudesta.

Futures Platformin strategisen ennakoinnin työvälineeseen on valittu valmiiksi keskeisiä muutosilmiöitä kuten keinoäly, jakamistalous ja ilmastonlämpeneminen. Yhtiön tulevaisuustiimi on kirjoittanut kuvaukset yhteensä yli 300 ilmiöstä, minkä lisäksi ilmiöiden yhteyteen on liitetty taustamateriaalia. Strategiatyötä tekevät valitsevat ilmiöistä keskeisimmät jatkokäsittelyyn äänestämällä.

UUSI STRATEGIA KOROSTAA ENNAKOINTIA

TKL:n kaltaisen liiton jäsenille ennakointityökalu antoi mahdollisuuden analysoida ympäristöä kollegoiden kanssa tavalla, johon ei ole tilaisuutta normaalissa arjessa.

”Keskustelut olivat poikkeuksellisen hedelmällisiä ja mukaansatempaavia. Samalla ne ruokkivat koko ajan miettimään oman yrityksen strategiaa”, sanoo Oy Otto Brandt Ab:n konsernijohtaja Markku Hämäläinen, joka toimii myös TKL:n hallituksessa.

Strategiatyön kakkosvaiheessa haastekerroin kasvoi, kun vaikuttavat ilmiöt piti muuttaa strategiaksi liitolle, jonka heterogeenisen jäsenkunnan tavoitteet eivät ole kaikissa asioissa samanlaisia.

Siinäkin mielessä jäi hyvä fiilis, koska pääsimme Talent Vectian tukemana varmasti pidemmälle kuin liiton ja jäsenyritysten kesken olisimme edenneet”, Hämäläinen sanoo.

Uudessa strategiassa liiton toivotaan olevan tuntosarvi, joka tunnistaa trendejä, markkinamurroksia ja regulaatiota. Samoin liiton toivotaan tunnistavan myös ilmiöiden seurauksia.

”Yritykset voivat esimerkiksi kokea, että niiltä puuttuu jotain osaamista, jota uudessa maailmassa tarvitaan. Silloin liito voi pohtia verkostoja, joita kautta osaamista olisi mahdollista hankkia”, sanoo liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.