Veho

Veho Leader valmentaa muutoksentekijöitä

Esimiehillä on kriittisen tärkeä rooli muutosten toteutuksessa. Veho antaa esimiehilleen muutostyökaluja Veho Leader -koulutuspolulla.

Liiketoimintavaikutukset ja tulokset:

  • Valmennuksen merkityksestä kertoo se, että kurssille on tulijoita enemmän kuin mukaan mahtuu
  • Veho Leaderin käyneet henkilöt ovat edenneet hyvin organisaatiossa, mikä kertoo osaamisen ja itseluottamuksen kasvusta
  • Eteneminen urapolulla on puolestaan vahvistanut esimiesten sitoutumista Vehoon

Poikkeuksellisen suuri turbulenssi on ravistellut autoalaa viime vuosina. Suuret megatrendit kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja demografiset muutokset ovat näkyneet monella tavalla alalla. Keskustelu päästöistä ja erilaisista liikkumisen muodoista on lisääntynyt.

Autoalan yritykset ovat vastanneet muutoksiin uusimalla rakenteitaan. Niin on tehnyt Vehokin. Tällaisessa vaiheessa yli 15 vuotta jatkunut esimiesvalmennus Veho Leader on erityisen tärkeä.

Kyky johtaa muutosta ja viestiä selkeä suunta on todella tärkeää." — Vehon henkilöstöjohtaja Minna Koisti

Työkaluja ja verkostoitumista

Viime vuonna yhteistyössä Talent Vectian kanssa suunnitellussa Veho Leader-ohjelmassa muutos näkyi vahvasti.

”Itsensä johtamisen merkitys on kasvanut viime vuosina,” pohtii Koisti.

Ohjelman keskeiset tavoitteet olivat tiivistetysti:

  • käytännön työkalujen tarjoaminen johtamisen tueksi
  • tiimien suorituskyvyn parantaminen
  • oman johtajuuden vahvistaminen ja esimiehenä kehittyminen
  • johtamiskulttuurin vahvistaminen
  • verkostoituminen ja muiden liiketoiminta-alueiden tuntemuksen lisääminen

Tuoreimmassa ohjelmassa painottui sisällön lisäksi yhdessä tekeminen. Esimiehet jaettiin pienryhmiin, jonka jäsenet kokeilivat moduulien välillä erilaisia johtamisen tekniikoita ja sparrasivat toisiaan. Kurssin loppuvaiheessa esimiehet keräsivät oivalluksensa yhteen Veho Leader -kasvukirjaksi.

Esimiesvalmennuksen merkitystä korosti ylimmän johdon vahva läsnäolo. Ensimmäisen moduulin avasi toimitusjohtaja, ja strategiamoduulissa jokaisen liiketoiminta-alueen johto esitteli oman alueensa strategiaa. Koulutusmatkan viimeisenä päivänä koko johtoryhmä oli seuraamassa osallistujien lopputöitä.

Leaderin käyneet menestyvät Veholla

Veho Leaderin merkityksestä kertoo se, että kurssille on tulijoita enemmän kuin mukaan mahtuu.

”Kurssi on koettu niin antoisaksi, että sana on levinnyt organisaatiossa. Siksi ihmisillä on kova halu päästä mukaan valmennukseen”, sanoo Vehon HR Business Partner Marjut Jumisko.

Veho Leaderin käyneet henkilöt ovat myös edenneet hyvin organisaatiossa, mikä kertoo siitä, että valmennus on tuonut ihmisille osaamista ja itseluottamusta. Hyvä urapolku on puolestaan vahvistanut sitoutumista Vehoon.

Talent Vectialle veholaiset antavat kiitosta innostavan valmennuksen lisäksi onnistuneesta sisältösuunnittelusta.

”Pohdimme hyvässä yhteistyössä, mistä teemoista esimiehelle olisi hyötyä, millaisia tilanteita hän voi työssään kohdata ja miten niitä voisi käsitellä arvostavasti”, sanoo Marjut Jumisko.

Tuloksekas johdon, asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kehittäminen.