Talent Vectia voitti kaksi laajaa julkisen sektorin kilpai­lu­tusta

Talent Vectia on voittanut kaksi useamman vuoden kestävää julkisen sektorin hankekilpailutusta, kun Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT valitsivat Talent Vectian toimittajakseen.

Aalto-yliopisto valitsi Talent Vectian strategiseksi kumppanikseen palvelujen tuottamiseen liittyvien asiakaspolkujen ja prosessikokonaisuuksien kehittämistyön, käyttöönoton ja menossa olevan muutoksen tukemisen läpivientiin. Hankkeen tavoitteena on ydintoimintalähtöinen Aalto-yliopiston asiakaspolkujen ja palve­lu­prosessien kehittäminen, kuvaaminen ja jalkauttaminen tavalla, joka mahdollis­taa arvon tuottamisen asiakkaille, toiminnan tehostamisen ja prosessi­automaation uuden sukupolven digitaalisilla alustoilla. Hankkeen myötä on myös tarkoitus vahvistaa prosessiajattelua ja -johtamista Aalto-yliopistossa, sekä tukea muutosta ja sen johtamista. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 1,5 miljoonaa euroa ja kesto kaksi vuotta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle Talent Vectia tuottaa kehitysohjelman, jonka tavoit­teena on asiakkuus- ja myyntikyvykkyyden lisääminen koko VTT:n organisaatiossa. Ohjelman avulla tullaan kehittämään asiakaslähtöisempää ajattelua ja tapaa toimia sekä asiantuntijoiden ratkaisumyynnin kyvykkyyksiä. Hankkeen kesto on noin kaksi vuotta ja se kattaa kehitysohjelmaan kuuluvat lähivalmennukset sekä verkkokurssin. Hankinnan arvo on 0,4 miljoonaa euroa.

”Molempien valintojen taustalla on Talent Vectian monipuolinen ja syvä kokemus laajojen muutoshankkeiden tuloksellisesta läpiviennistä. Lähestymistavassamme yhdis­tyvät ainutlaatuisella tavalla toimintamallien ja prosessien kehittämisen osaami­nen, valmennuksellinen ja osallistava työskentelytapa sekä hyötyjen systemaat­tinen seuranta. Talent Vectia tuo molempiin hankkeisiin vahvan asiantun­te­muksensa eri tyyppisissä organisaatioissa”, kertoo Kati Salonen, Head of Business Transformation.