Tulevaisuus on nyt – mihin keskittyä, kun nopeasta tulikin nopeampi?

Kaksi viikkoa sitten tulevaisuus tuli pikakelauksella syliimme. Alkoi vapaa pudotus kohti työn ja arvonluonnin murrosta, jota jo pitkään on ennakoitu tulevaksi. Nyt vannoutuneimmatkin fyysisen läsnäolon puolestapuhujat vetävät Zoom-työpajoja suvereenisti ja alakoululaisen aamu alkaa Google Hangoutissa. Ihminen voi oppia mitä vain, kun muuta mahdollisuutta ei ole. Tähän asti muita mahdollisuuksia on ollut ja ehkäpä välillä on menty sieltä missä aita on mukavuusalueella. Nyt uudet taidot pitää oppia nopeutetusti ja – hyvin tuo näyttää sujuvan.

Uskalla rakentaa uusia toimintamalleja

”Kykymme toimia ekosysteemeissä on vasta hiljalleen muotoutumassa. Mukana olevien toimijoiden on uskallettava haastaa omaa ajatteluaan ja toimintamallejaan” kirjoitti tulevaisuustutkija Sanna Ketonen-Oksi väitöskirjassaan viime kesänä. Nyt tilaisuus haastaa omia toimintamalleja ja omaa ajattelua on jokaisen ulottuvilla, niin yksilöinä kuin yrityksinä. Olemme jo saaneet lukea suksitehtaan ryhtyneen valmistamaan käsidesiä, kuntosalien ryhtyneen tarjoamaan etävalmennuksia sekä risteilylaivojen siirtyneen rahtiliikenteeseen. Oman liiketoiminnan edellytykset muuttuivat odotettua nopeammin ja arvoketjujen ja ekosysteemien toimijuuksia määritellään uudelleen.

Parhaimmillaan uusia synergiavälityksiä syntyy koska ihmisten on pakko juuri nyt pystyä tekemään parempaa yhteistyötä läpinäkyvästi ja tuottavasti. Kumppanuuksien ja yhteistyön rooli syventyy, kun toimintaympäristö muuttuu ennennäkemättömän nopeasti ja haasteita ei ratkota ennen toimineilla resepteillä. Et pärjää yksin hernerokkasumussa, pelkät sumuvalot päällä. Tarvitset tällä hetkellä ja tulevaisuudessa kanssasuunnistajia, joiden kanssa pystyt katsomaan eteenpäin moninäkökulmaisesti ja samalla toisianne jyrkänteen yli auttaen. 

Mistä syntyy arvo, keskity siihen

Tässä ajassa asiakasarvon merkitys kristallisoituu. Nyt jos koskaan arvoa joko on tai ei ole ja arvon määrittää asiakas, jolla on selvä tarve. Parempina aikoina vähän huonompikin palvelu tai tuote on voinut lyödä itsensä läpi muttei enää. Mitä palveluita asiakkaasi tarvitsevat juuri nyt? Mikä olemassa olevasta liiketoiminnasta kantaa myös huomiseen? Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia muutos tuo? Kuka vierellesi jää? Ketkä ostavat sinulta huomenna ja maksavat laskunsa ensi viikolla? Kuinka avointa keskustelua käyt asiakkaittesi kanssa? Kuuletko heiltä totuuden? Oletteko yksi tiimi? Kehitättekö yhdessä? Kehittääkö asiakkaasi sinua, kehitätkö sinä asiakastasi? Mitä uusia kasvunlähtöjä tämä aika voi tuoda? Mikä on se työntekijäkokemus, josta syntyy uusi maailmanluokan asiakaskokemus?

Vähemmän hukkaa, enemmän yhdessä

Leanin periaatteita on harjoiteltu lähes joka organisaatiossa. Korona-aika tarjoaa oivan mahdollisuuden hukanpoistoon ja virtaustehokkuuden lisäämiseen.  Nyt jos koskaan kirkastuu, mikä liiketoiminnassa on aidosti arvoa tuottavaa ja olennaiseen keskittyminen sujuu luontaisemmin. Kriisitilanteessa katse kirkastuu ja näkee tärkeimmän – tuossa on itseasiassa meidän olemassaolomme tarkoitus organisaationa, tuota meidän ei kannattaisi tehdä ollenkaan. Työntekemisen jatkuva reflektointi ja kehittäminen pitäisi olla rutiinia: Start-stop-continue- harjoitus kannattaa toistaa nyt viikoittain ja miettiä, voimmeko lopettaa kaiken sen tekemisen, joka ei lisää asiakasarvoa. Tulevaisuuden lean digi toteutuu parhaillaan pikakelauksella.

Johtajuuden ja suunnan näyttämisen merkitys korostuu erityisesti tässä ajassa, jossa organisaation muutoskyvykkyyttä koetellaan ja toisaalta paras johtaminen palkitaan tulevilla menestystarinoilla . Miten toimimme lyhyillä valoilla ja mitä teemme, kun pitkät valot laitetaan päälle. Mikä on meidän V, U tai muu skenaariomme, miten rakennamme kestävää tulevaisuuden kasvua kun sen aika on ja millaisten tulevaisuuden kyvykkyyksien kasvattamiseen alamme varautumaan. Johtaminen tässä ajassa vaatii näkemystä, kirkasta viestintää ja ennen kaikkea kohtaamisen, läsnäolon ja kuuntelun varmistamista. Virtuaalisesti. Tarvitsemme yhteisiä tulkintoja tästä hetkestä ja tulevaisuudesta sekä kykyä rakentaa haluttua tulevaisuutta. Itsensä johtamisen kyky korostuu tässä ajassa, mutta samoin korostuu taito saattaa ihmisiä kohtaamisten ääreen fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Johtajan ja esimiehen tärkein tehtävä on varmistaa, että fokus pysyy olennaisessa ja ihmiset voivat hyvin.

”Tiimin jäseniltä saatu tuki, osaamisen jakaminen ja koettu psykologinen turvallisuus ovat kaikki niitä elementtejä, jotka sekä suojaavat työn kuormitustekijöiltä että parhaimmillaan vahvistavat ja kannattelevat yksilöä työn muutos- ja haastetilanteissa.” Sanoo johtamisen valmentajamme, sosiaalipsykologi Saara Karhula. Fyysinen etäisyys ei estä henkistä läheisyyttä – päinvastoin. Millä tavoin sinä johdat läheisyyttä sekä merkitystä ja tarjoat työyhteisöllesi työkaluja johtaa itseään ja toisiaan? Entä johtoryhmä – kuinka te johdatte keskinäistä läheisyyttänne ja sparraatte toisianne paremmiksi johtajiksi ja suunnannäyttäjiksi merkityksen tiellä? Tulevaisuus on meidän – miten sinä rakennat siitä entistä paremman?

Parempi tulevaisuus nyt

Vaikka luotaamme blogissamme ajatuksemme jo yli kriisivaiheen, tarjoamme toki palveluita ja ratkaisuja tällä hetkellä ajankohtaisiin tarpeisiin, kuten muutoksessa johtaminen, virtuaalinen – ja monipaikkainen johtaminen sekä itsensä johtamisen kasvuohjelma. Ja kun pystyt napsauttamaan pitkät valot päälle, löytyy meiltä uuden luomisen eväät kuten kasvuportfolion rakentaminen ja asiakasarvon uudelleen ajattelu leanin keinoin sekä ratkaisumyynnin kehittäminen. Tehdään yhdessä tulevaisuudesta parempi kuin koronamenneisyys koskaan oli!