Kasvun paikka – mitkä uudistavan kasvun työkalut teillä on käytössä?

Kasvu on strateginen valinta. Menestyminen edellyttää sekä nykyisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä että uusien liiketoiminta-aihioiden tunnistamista ja uudistavan kasvun rakentamista. Totutut toimintamallit voivat muuttua hetkessä, toimialarajat katoavat ja digitalisaatio ratkaisee asiakastarpeita aivan uusilla tavoilla. Tämän vuoksi nykyliiketoimintaan ei voi pelkästään luottaa vaikka se vielä kasvaisikin.

Yritysten on aktiivisesti haettava toimintaansa uudistavaa kasvua – mietittävä, miten ratkaista markkinatarpeita nopeammin, vaivattomammin ja laadukkaammin. Uudistavassa kasvussa onnistuminen mahdollistaa merkittävät tulokset ja tällöin kyse ei ole vain muutamien prosenttien kasvusta vaan liiketoiminnan moninkertaistamisesta. Uudistavan kasvun edistämissä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja työkaluja.

Tulevaisuustietoisuus: vaihtoehtoisista tulevaisuuksista kasvun mahdollisuuksien tunnistamiseen

Tulevaisuustietoisuus viittaa kykyyn tunnistaa ympäristön muutosajureita, ennakoida tulevia muutoksia ja luoda jaettu kuva ja polku kohti toivottua tulevaisuutta. Tutkimusten mukaan tulevaisuustietoiset yritykset kasvavat 200 % nopeammin ja ovat 33 % kannattavampia kuin yritykset keskimäärin. Uudistavaa kasvua tavoittelevien asiakkaidemme kanssa käytämme tulevaisuustietoisuuden kasvattamisessa ja jaetun tulevaisuuden kuvan muodostamisessa mm. Futures Platform -ratkaisua, jolla esimerkiksi Teknisen Kaupan Liitto viritti toimialavision ja käänsi sen strategiaksi.

Kasvuportfolio: kasvumahdollisuuksien valitseminen vaihtoehtojen valtamerestä

Kasvuportfolio kertoo, mitkä ovat uudet kasvumahdollisuutemme sekä mikä on näiden ja nykyliiketoimintamme yhteinen kasvupotentiaali. Kasvuportfolion rakentaminen tuo systematiikan erityisesti uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen, arvottamiseen ja vertailuun niin liiketoiminta-alueilla kuin niiden välillä. Uudistavassa kasvussa menestyvät asiakkaamme, kuten iLOQ, varmistavat, että kasvuportfoliosta löytyy sekä lähitulevaisuuden että kaukana häämöttäviä mahdollisuuksia ja että portfolio on tasapainoinen ja ajantasainen. Kasvuportfolion johtaminen vaatii rohkeutta kokeilla ja uskallusta luopua.

Markkinamuotoilu: markkinan ja ekosysteemin luominen kasvumahdollisuuden ympärille

Edelläkävijäyritykset eivät vain reagoi vaan pyrkivät aktiivisesti synnyttämään muutosta, joka luo kysyntää ja uutta markkinaa. Markkinamuotoilu on vaikuttamista markkinan eri elementteihin eli asiakkaisiin, käytänteisiin ja jopa lainsäädäntöön ja markkinan kehittymiseen tarvittavan ekosysteemin luomista. Asiakkaidemme markkinamuotoilua joudutamme markkinamuotoilun viitekehyksellä, joka takaa tavoitteellisen ja laaja-alaisen vaikuttamisen kehittyvään markkinaan.

Joskus voi käydä tuuri, mutta useimmiten uudistavan kasvun aikaansaaminen vaatii resursseja, aikaa ja systematiikka. Uudistavan kasvun työkalut tuovat kasvun tavoittelemiseen selkeät raamit ja auttavat siinä, että tunnistamme, valitsemme ja panostamme potentiaalisimpiin kasvuaihioihin.

Mitkä uudistavan kasvun työkalut teillä on käytössä?

Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaamalla saat kerran kuussa suoraan sähköpostiisi tuoreimmat näkemyksemme kasvun rakentamisesta, kiihdyttämisestä ja johtamisesta.

Tutustu tietosuojaselosteeseen