Korona-aikana vaatimus merkityksellisen suunnan johtamisesta korostuu

Suomalaisten eläessä Korona-pandemian aiheuttamaa poikkeustilaa nousee työntekijäkokemus merkittäväksi ihmisten johtamisen haasteeksi. Vaikka tutkimuksemme työntekijäkokemuksen tilasta organisaatioissa on tehty ennen koronaviruksen leviämistä Suomeen antavat tulokset kuitenkin viitteitä siitä, millaisiin asioihin johdon tulisi kiinnittää huomiota etäorganisaatioissa.

Tarkasteltaessa etätyötä tuoreiden tutkimustulosten valossa, korostuvat etätyössä asiat joihin henkilöstö on tutkimuksemme mukaan tyytyväinen. Suuri osa vastaajista arvostaa itsenäisyyttä ja vapautta tehdä valintoja työnsä suhteen. Nyt nämä todennäköisesti korostuvat entisestään.  

Samaan aikaan tutkimustulokset kertovat, että työntekijät kaipaavat erityisesti merkityksellistä suuntaa omalle työlleen. Tämä työntekijäkokemukseen liittyvä vaatimus puolestaan on erityisen haastava nykyisessä tilanteessa, jossa toimintaympäristö muuttuu merkittävästi lyhyessä ajassa. 

Kun toiminta hajautuu koteihin, organisaation suunta saattaa hämärtyä entisestään. Siksi johdon kannattaa korostaa yhteistä päämäärää erityisen paljon kriisin aikaan. Vähintään yhtä tärkeää on tukea henkilöstön jaksamista sekä sanoilla että teoilla.  

Jaksamisen tukemisessa esimiehillä on tulosten mukaan paljon kehitettävää. Alle puolet vastaajista kokee, että esimiesten sanat ja teot tukevat positiivista työntekijäkokemusta. Lisäksi vain neljäosa vastaajista arvioi ylimmän johdon tekojen olevan linjassa työntekijäkokemuksen viestityn tärkeyden kanssa. 

Kysyttäessä kuka vaikuttaa eniten omaan työntekijäkokemukseen kertovat tulokset ehkä hieman itsestään selvästi sen, että työssä itseä lähimpänä olevilla ihmisillä on suurin vaikutus työntekijäkokemukseen. Tässä poikkeuksellisessa ajassa tämä kuitenkin kertoo siitä, että etätyötä tekevässä työyhteisössä tulee panostaa entistä enemmän yhteisiin tavoitteisiin ja asioiden tekemiseen yhdessä virtuaalisesti. 

Hyvän työntekijäkokemuksen perusta on kuitenkin vahva, sillä suuri osa suomalaisista arvostaa omaa itsenäisyyttään, osaamistaan ja työyhteisöään. Tuota perustaa kannattaa tukea käymällä entistä enemmän keskustelua organisaation suunnasta, henkilöstön odotuksista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Jos haluat johtaa työntekijäkokemusta, niin aloita seuraavista asioista: 

  • Näytä ihmisille yrityksen suunta. Tässä ajassa se voi olla lyhyt aikajakso, mutta tätä kautta luot pohjan asioiden merkitykselliselle tekemiselle. 
  • Rakenna ihmisille merkityksellistä tekemistä. Tämä voi olla esim. organisaation sisäistä kehittämistä, mutta se lisää hallinnan tunnetta, kun voi tehdä yrityksen menestyksen kannalta tärkeitä asioita.
  • Tue ihmisiä työskentelemään yhdessä virtuaalisesti. Merkittävä osa työntekijäkokemuksesta muodostuu asioiden tekemisestä yhdessä kollegoiden kanssa.  
  • Kannusta, rohkaise, anna palautetta. Iso osa työn merkityksestä tulee siitä, että omalla työllä on merkitystä myös muille. Osoita se sanoin ja teoin. 
Voit tutustua työntekijäkokemuksen tilaan organisaatioissa tarkemmin lataamalla tutkimustuloksemme kokonaisuudessaan.