Mikä uuden ajan johtaminen?

Organisaatiorakenteiden muutokset, yhä verkostomaisempi toiminta ja parhaista osaajista kilpaileminen vaativat paljon johtamiselta. Perinteisen hierarkiajohtamisen tilalle on tullut uuden ajan johtaminen, jossa yhteinen visio, motivaatiotekijöistä käsin johtaminen ja ketterä kokeilukulttuuri luovat kasvua.

MERKITYKSELLINEN SUUNTA

Kun työ muuttuu, johtaminen ei pysy aina perässä. Monimutkaiset prosessit vaikeuttavat asiakasarvon tuottamista ja yksilöt uupuvat osaoptimoitujen työtehtäviensä alle. Teemme paljon, mutta emme välttämättä oikeita asioita.

Asiantuntijatyössä suuri motivaation lähde on oman työn merkityksellisyys ja omistajuus. Minä osana kokonaisuutta. Uuden ajan johtaja luo yhteisölleen merkityksellisen suunnan ja viestii sen läpi organisaation ja kumppaniverkoston. Kun jokainen työntekijä ja verkoston toimija sisäistää oman roolinsa osana arvoketjua ja kirkas visio luo sateenvarjon toiminnalle, jokainen toimija kykenee itse tehostamaan työtään ja yhteistä asiakasprosessia omasta roolistaan käsin. Teenkö minä oikeita asioita suhteessa suuntaamme ja toteutanko strategiaamme?

YHTEINEN TARINA

Monissa työyhteisöissä kipuillaan vapauden ja vastuun välisen tasapainon löytämisessä. Jos päätösvaltaa viedään sinne missä työtä tehdään, katoaako kontrolli? Miten voin johtaa kokonaisuutta, jos päätökset tehdään itsenäisesti kentällä?

Yhteinen tarina auttaa halutun suunnan viestimisessä ja työntekijöitä oman roolin löytämisessä. Kikyä paljon suurempi tuottavuusloikka tehdään sillä, että organisaatioissa jo oleva osaamispotentiaali valjastetaan hyötykäyttöön. Uuden ajan johtaminen tuo perinteisen hierarkian tilalle luottamuksen ja oman työn omistajuuden. Jokainen on oman työnsä asiantuntija, jolloin johdon tehtävä varmistaa jatkuva oppimisen nälkä ja rohkeita kokeiluja salliva työkulttuuri.

VERKOSTOT OSANA YHTEISÖÄ

Miten sitten luon merkityksellisen suunnan ja yhteisen tarinan, kun organisaationi on hajautunut tai työskentelen tiiviisti kumppaniverkostojen parissa? Verkostojohtajan tehtävä on varmistaa yhteinen tarina ja tekemisen visio läpi tuotantoketjun. Läpinäkyvyys ja yhteinen tahtotila ovat avain onnistumiseen.

Uuden ajan johtaminen mahdollistaa rajat ylittävät yhteistyökäytänteet sekä sisäisten ja ulkoisten verkostojen hyödyntämisen onnistumisen edessä. On tärkeä rakentaa yhteistä visiota yhdessä palveluntarjoajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ajurina toimii yhteinen tarina ja halu kasvaa.

Miten sitten voi suomalainen johtaminen? Lataa Uuden ajan johtamisen -raportti käyttöösi.