Millaista työtä sinä teet tulevaisuu­dessa?

Monien muiden tavoin, myös me Talent Vectialla pysähdyimme pohtimaan, mitä tulevaisuuden työ on, millaista osaamista se vaatii ja miten työtä johdetaan. Tässä näkemyksemme.

ARVOKASTA JA MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ IHMISTEN JA KONEIDEN LIITOSSA

Tulevaisuuden työ on työtä älykkäissä systeemeissä. Systeemi viittaa ihmisten ja koneiden liittoon tulevaisuuden työkontekstina. Älykäs puolestaan viittaa siihen luovuus- ja arvonluontipotentiaaliin, joka on vapautettavissa ja hyödynnettävissä toistettavien ja rutiinitöiden automatisoinnin avulla sekä siihen lisään, jonka tekoäly ja koneoppiminen tuovat vaativiinkin asiantuntijatöihin.

Automatisaation avulla on mahdollista kasvattaa työn arvoa monessakin mielessä. Automatisaatio nopeuttaa asiakaspalvelua ja vapauttaa aikaa asiakkaalle arvoa tuottavaan tekemiseen, esimerkiksi henkilökohtaisemman asiakaspalvelun muodossa. Pankkitoimihenkilön työkuvan evoluutio on hyvä esimerkki automatisaation vaikutuksesta työn arvontuotantoon ja myös työnkuvaan brändimielessä. Pankkiautomaatit hoitavat nykyään otot ja jopa talletukset, lainahakemuksia käsitellään automaattisesti ja pankkitoimihenkilöistä on tullut henkilökohtaisen talouden neuvonantajia. Työnkuvien evoluution kiristäessä tahtiaan työ on työn keksimistä uudelleen.

Tiedätkö, millaista työtä teillä tehdään tulevaisuudessa ja mistä syntyy merkityksellisyyden kokemus?

Asiakasarvon lisäksi automatisaatio kasvattaa työn arvoa ja merkitystä myös työntekijälle itselleen. Tässä hetkessä puhutaan paljon työn merkityksellisyydestä. Perinteinen käsitys työnteosta pääasiassa elintason turvaajana on väistymässä ja rinnalle on tulossa ajatus työstä keinona vaikuttaa ja rakentaa omaa merkityksellistä työtä.

ENNAKOINTIIN POHJAUTUVAA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ JA TYÖN TUUNAAMISTA

Tulevaisuudessa robotit ja tietokoneet tekevät [lisää oma prosessilukusi tähän] työstä, jonka nyt tekevät ihmiset.

On vaikeaa välttyä törmäämästä edellisen kaltaisiin otsikoihin. Yhtä vaikeaa on tehdä tulevaisuudesta henkilökohtaista. Esimerkiksi Pew Research Centerin tekemän tutkimuksen mukaan 65 % amerikkalaisista uskoo työn siirtyvän robottien ja tietokoneiden tehtäväksi. Samalla kuitenkin 80 % vastanneista on sitä mieltä, että heidän omalle työlleen ei tapahdu näin.

Työn uudelleenjärjestely tapahtuu laajuudessa tai toisessa ja tähän varautuminen vaatii kykyä ennakoida kyvykkyyksien, osaamisen ja itse työn kehittämisen tarpeita, erityisesti organisaatiotasolla. Strategiatyössä tyypillisesti pohditaan liiketoiminnan kehityssuuntia, mutta missä kohdin pysähdytään pohtimaan pidemmällä aikavälillä millaisia kyvykkyyksiä ja osaamisia organisaationa tulevaisuudessa tarvitsemme ja millaista työtä teemme ja miten?

Yksilötasolla puolestaan työhön liittyvän substanssiosaamisen lisäksi korostuvat metataidot ja uudet työtavat. Uudelleenmäärittyvät työnkuvat ja monimuotoistuvat työsuhteet kasvattavat osaajat itsensä johtamiseen sekä työn tuunaamiseen. Työ verkostoissa ja ekosysteemeissä taas kehittää vuorovaikutus- ja vaikuttavan johtamisen taitoja.

ANALYTIIKKAAN POHJAUTUVAA OSAAJIEN, TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN JOHTAMISTA

Työn yksilöityminen näkyy myös osaajien johtamisessa ja niin sanotuissa johtamispalveluissa, joita osaajille tarjotaan. Työn tekemistä, jolla on merkitystä niin tekijälleen kuin asiakkaille, tuetaan johtamismallilla, joka mahdollistaa onnistumisen asiakasrajapinnassa sekä tavoitellun työntekijä- ja asiakaskokemuksen toteutumisen. Johtaminen tukee niin ketterää päätöksentekoa asiakkaan hyväksi kuin strategian ja ammatillisten unelmien toteutumista.

Analytiikka antaa tukea osaajien, työntekijäkokemuksen ja osaamisen kehittämisen johtamiseen. Parhaimmillaan analytiikka tukee ennakointia ja auttaa johtamisen vaikuttamisenpaikkojen tunnistamisessa.

Tulevaisuudessa siis merkityksellisyys ja asiakasarvon luominen ovat työssä kuin työssä entistä tärkeämpiä tavoitteita ja onnistumisen lähteitä. Kullakin organisaatiolla on visio tulevaisuuden kyvykkyyksistä, osaamisista ja työstä itsessään. Osaajat johtavat työssä itse itseään ja heidän onnistumistaan, työntekijäkokemustaan ja kehittymistään tuetaan yksilöllistetyllä johtamisella.

Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaamalla saat kerran kuussa suoraan sähköpostiisi tuoreimmat näkemyksemme kasvun rakentamisesta, kiihdyttämisestä ja johtamisesta.

Tutustu tietosuojaselosteeseen

Vaikka tulevaisuudesta voi olla monia pelottavia tai ainakin potentiaalisesti riskialttiita näkemyksiä, on siellä nähtävissä myös monia hyödyntämättömiä kasvun ja oppimisen mahdoll…