Oletko jo tavannut uuden johtajanne – arvonne?

Arvojen merkitys on nostanut vahvasti päätään tässä ajassa: arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet tukevat mission ja strategian toteuttamista sekä antavat pohjan kulttuurille ja sen kehittämiselle.

Kuulostaako jokin seuraavista tilanteista tutulta?

Tilanne 1: Olet lähdössä työmatkalle ja ennen kuin pystyt matkavaraustasi tekemään, tarvitset esimiehesi hyväksynnän matkalle.

Tilanne 2: Asiakas tekee sinulle reklamaation ja ennen kuin voit hyvityksestä päättää, tarvitset asiakaspalvelutiimisi vetäjän linjauksen hyvitykseen.

Törmäämme arjessamme yhtämittaa edellisen kaltaisiin päätöksentekotilanteisiin, jotka loppujen lopuksi saattavat olla hyvinkin kaukana organisaatioiden strategian ja liiketoiminnan kannalta olennaisista päätöksistä. Esimerkit edustavat tilanteita, joissa tyypillisesti vain esimiehillä on päätöksentekomandaatti.

Suurimmasta osasta organisaatioita tämä kuulostaa tutulta ja aiheuttaa tuskailua hitauden ja byrokraattisuuden suhteen. Keskitetty päätöksenteko johtaa helposti siihen, että esimiehistä syntyy pullonkauloja ja arjessamme kohtaamme hukkaa esimerkiksi turhan odottelun muodossa. Jokaisessa organisaatiossa on kuitenkin sisäänrakennettuna ratkaisumekanismi päätöksenteon hitauden ja byrokraattisuuden selättämiseen, joka parhaimmillaan ohjaa jopa strategian ja liiketoiminnan kannalta keskeisten päätösten tekoa ja toimintaa.

RATKAISUMEKANISMIN NÄKYVIN OSA ON TOIMINTAPERIAATTEET, JONKA POHJAN LUOVAT ARVOT

Toimintaperiaatteet auttavat nimensä mukaisesti meitä päättämään, miten toimia tietyissä tilanteissa aina matkavarausten tekemisestä asiakasreklamaation hyvitykseen ja vielä isompiinkin tilanteisiin. Toimintaperiaatteilla voidaan nimenomaisesti lisätä arjen ketteryyttä sekä purkaa keskitettyä päätöksentekoa ja siten hitautta. Toimintaperiaatteiden ja koko kulttuurin pohjana ovat arvot.

Jokaisella organisaatiolla, kuten yksilölläkin, on arvot: toisilla arvot ovat selkeät, tiedostetut ja ääneen lausutut, toisilla puolestaan tiedostamattomat. Arvojen merkitys on nostanut vahvasti päätään tässä ajassa: arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet tukevat mission ja strategian toteuttamista sekä antavat pohjan kulttuurille ja sen kehittämiselle, joka edelleen tukee hyvää työntekijäkokemusta. Arvoissa on siis valtava johtamispotentiaali, joka usein jää hyödyntämättä.

Arvot ovat kuin kompassi ja ne auttavat meitä johtamaan toisiamme ja itse itseämme.

Toisin sanoen, arvot ovat johtamisen selkäranka, niin toistemme johtamisen kuin itsemme johtamisen tukipilari. Arvojen määrittämisen ja niihin liittyvän toiminnan ja käyttäytymisen avaamisen kautta mahdollistamme vahvemman itsemme johtamisen, joka puolestaan vapauttaa aikaa, energiaa ja luovuutta organisaation strategian ja liiketoiminnan kannalta olennaiseen tekemiseen.

Arvot asettavat käyttäytymisstandardin, kertoen millainen käytös ja toiminta on tärkeää ja arvostettua, nyt ja tulevaisuudessa. Arvot ovat kuin kompassi ja ne auttavat meitä johtamaan toisiamme ja itse itseämme:

  1. Ne kertovat, miten asiakkaan, liiketoiminnan ja strategian, tiimin sekä yksilön kannalta parhaita päätöksiä tehdään
  2. Ne ovat peili, jota vasten reflektoida tehtyjä päätöksiä ja otettuja askeleita ja tapaa, jolla nämä on tehty
  3. Ne ovat tukipilari, jonka avulla antaa palautetta itselleen ja toisille edistymisessä

Arvojen lisäksi niistä johdetuilla toimintaperiaatteilla voidaan lisätä mandaattia, autonomian tunnetta sekä itseohjautuvuutta ja vahvistaa näin hyvää työntekijä- ja asiakaskokemusta.

NÄIN ONNISTUT ARVOJEN JA PERIAATTEIDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ JA JUURRUTTAMISESSA:

  1. Aloita määrittämällä organisaatiollenne autenttinen tyyli arvojen ja toimintaperiaatteiden kuvaukselle: itse arvot ja periaatteet tietysti ratkaisevat, mutta autenttisen tyylin määrittäminen auttaa selkeyttämään arvoja ja toimintaperiaatteita, jotka tyypillisesti kuvataan kirjallisesti.
  2. Tunnista tässä hetkessä ja tulevaisuudessa tärkeä ja toivottu käytös ja toiminta eli ydinarvojen ja mahdollisten tavoitearvojen ilmentymät.
  3. Tunnista arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat käytöstä ja toimintaa tärkeänä ja toivottuna pidettyyn suuntaan.
    Kuvaa arvot ja periaatteet käyttäytymisen kautta.
  4. Simuloi arvojen ja periaatteiden mukainen käyttäytyminen ja toiminta digitaalisesti tai kasvotusten keskustellen: tämä vahvistaa yhteistä ymmärrystä arvojen ja periaatteiden mukaisesta tavasta toimia.
  5. Vahvista arvot ja periaatteet ja juurruta ne osaksi kaikkiin osaajiasi koskeviin prosesseihin ja johtamiseen: näitä ovat esimerkiksi rekrytointi sekä suorituksen ja onnistumisen johtaminen ja siihen kuuluvat tavoitekeskustelut ja palkitseminen.

Uskalla siis hyödyntää arvoissa piilevä valtava johtamispotentiaali ja toivota tervetulleeksi uusi johtajanne!

Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaamalla saat kerran kuussa suoraan sähköpostiisi tuoreimmat näkemyksemme kasvun rakentamisesta, kiihdyttämisestä ja johtamisesta.

Tutustu tietosuojaselosteeseen

Arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet ohjaavat strategian toteutusta ja luovat pohjan yrityskulttuurille.