Vallitseeko organisaatiossasi päivittäisen työn parantamisen ja rohkean kokeilun kulttuuri?

Parhaimmillaan jatkuva parantaminen on osa organisaation arvoja ja sitä tuetaan visuaalisella johtamisella, johdon aktiivisella esimerkillä sekä osaavalla Lean-yhteisöllä.

Olen omalla Lean-matkallani kohdannut organisaatioita ja tiimejä, joissa Lean-menetelmät ja työkalut ovat hyvin aktiivisessa käytössä, ja joissa jatkuva parantaminen on osa henkilöstön päivittäistä toimintaa. Vielä useammin olen kuitenkin kohdannut organisaatioita, joissa Lean-tietoisuus on suhteellisen korkealla, mutta muutamaa kokeilua lukuun ottamatta menetelmiä ei käytetä systemaattisesti eikä jatkuva parantaminen näy tiimien työskentelyssä lähes laisinkaan. Mistä tämä ero voisi johtua? Jälkimmäisenä kuvattuja organisaatioita mielestäni yhdistää se, että ne ovat Lean maturiteetin alkutaipaleilla ja eivät siten ole saavuttaneet Lean myönteistä kulttuuria eivätkä ole nähneet Leaniä johtamisjärjestelmänä työkalupakin lisäksi.

Johtamisen merkitys kasvaa matkalla kohti Lean myönteistä kulttuuria. Sudenkuoppien välttämiseksi vaaditaan johdon esimerkkiä, visuaalista johtamista sekä jatkuvan parantamisen tuomista osaksi yrityksen arvoja.

Johtamisen merkitys kasvaa matkalla kohti Lean myönteistä kulttuuria. Sudenkuoppien välttämiseksi vaaditaan johdon esimerkkiä, visuaalista johtamista sekä jatkuvan parantamisen tuomista osaksi yrityksen arvoja.

Kuinka Lean myönteinen kulttuuri ilmenee?

Lean myönteinen kulttuuri ilmenee tiimien mahdollisuuksissa ja innostuksessa jatkuvasti parantaa toimintaansa tunnistamalla ja aktiivisesti poistamalla hukkaa edistäen virtaustehokkuutta ja asiakaskokemusta. Kollegani Suvi on hiljattain kirjoittanut näistä teemoista – lue lisää täältä!

Lisäksi nämä Lean myönteisen kulttuurin elementit ovat vahvasti läsnä:

  • Asiakkaan saamaa arvoa arvioidaan jatkuvasti
  • Työn mittarit ovat näkyvästi esillä
  • Johto ja työntekijät jakavat innostuksen juurisyyn löytämiseen sekä hukan poistamiseen
  • Henkilöstö on valtuutettu ratkomaan ongelmia heti ja kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja – epäonnistuminen sallitaan
  • Johtajat näkyvät siellä missä työtä tehdään

Lean myönteinen kulttuuri kumpuaa yrityksen johtajien omakohtaisista positiivisista kokemuksista jatkuvan parantamisen aktiviteeteistä, mikä puolestaan tuo heille innostusta sallia ja johtaa rohkeita kokeiluja. Lean myönteisessä kulttuurissa myös arvovirtakuvaukset, läpimenoajat ja päivittäisen työn muut mittarit, tunnistetut hukat sekä niihin kohdistetut parannusideat näkyvät organisaation tiloissa ja niistä keskustellaan päivittäin. Johtaminen on visuaalista ja kaikki tietävät miten meillä tiiminä menee ja millaista palvelua asiakkaamme saa juuri tänään.

Kaikki tämä vaatii oikeanlaista johtamisjärjestelmää tuekseen, joten ei ole yllättävää, että useat Lean-ammattilaiset näkevät Leanin isolta osin myös johtamisjärjestelmänä. Itsekin seison vahvasti tämän ajatuksen takana. Työn organisoinnin, kannustimien ja esimiestyön on tuettava Lean myönteistä kulttuuria. Tyypillisesti Lean-matka alkaa keskeisten työkalujen opettelusta, mutta hyvin pian se tarvitsee tuekseen johtamista, joka tukee jatkuvaa parantamista ja Lean kulttuuria.

Lue lisää Lean palveluistamme sekä siitä, kuinka voimme tukea sinua kulttuurimuutosten ja johtamisen kehittämisen matkalla.