Veronasta Talent Vectian pääomistaja – liiketoimintaa laajennetaan yhdessä Luxem­burgiin

Vuoden alussa tapahtuneiden omistusjärjestelyjen myötä Veronasta tuli Talent Vectian pääomistaja. Järjestelyllä haluttiin paitsi selkiyttää omistusrakennetta myös palvella asiakkaita entistä paremmin sekä hakea kasvua.

Talent Vectia ja Verona ovat myös aloittaneet uudenlaisen yhteistyön Luxemburgissa. Tavoitteena on palvella kansainvälisiä asiakkaita kokonaan uudenlaisella liiketoimintamallilla ja suomalaisia asiakkaita aiempaa kokonaisvaltaisemmin.

”Meillä on osaamisyhdistelmä, joka kattaa niin liiketoiminnan kehittämisen kuin myös juridiset ja verotukselliset näkökulmat. Erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla on kysyntää pohjoismaiselle osaamiselle, joka perustuu muun muassa matalaan hierarkiaan, joustavuuteen, luottamukseen sekä itseohjautuvuuteen”, kuvailee Talent Vectian toimitusjohtaja Tom Lindholm.

Kyse on ainutlaatuisesta family office -palvelukokonaisuudesta, jossa globaaleille perheille tarjotaan korkeaa ammattitaitoa vaativia asiantuntijapalveluita muun muassa kansainvälisessä perintösuunnittelussa, varallisuudenhoidossa ja perheiden hallinnossa.

”Globaali toimintamalli takaa suomalaisille asiakkaille pääsyn osaksi laajaa kansainvälistä verkostoa. Yhteistyö Veronan kanssa luo ainutlaatuisen mahdollisuuden palvella asiakkaitamme paremmin kansainvälisillä markkinoilla, entistä monipuolisemmilla palveluilla – kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa”, Lindholm jatkaa.

Omistusjärjestelyn myötä Talent Vectian hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty arvostettu eurooppalainen talousvaikuttaja, hallitusammattilainen ja osakas David Steinegger Veronasta.