Kestävä johtamisen kehittäminen -jul­kaisu

Espoon kaupunki on panostanut paljon johtamisen kehittämiseen viime vuosien aikana. Kaupungin johtamisen kehittämisen matka on ollut erityinen monestakin syystä, mutta keskeistä on ollut johtamisen kehittämisen sitominen vahvasti ja kestävästi nimenomaan strategian toteuttamiseen.

Suomen julkinen sektori on ison johtamishaasteen edessä. Julkisen sektorin johtajat ja esimiehet luotsaavat isoja uudistuksia, joissa mahdollisesti kymmenet tai jopa sadat tuhannet työntekijät vaihtavat työnantajaa. Tämä tulisi toteuttaa nopeasti ja ilman, että siitä aiheutuu haittaa palvelujen järjestämiseen tai tuottamiseen. Johtamisen ja esimiestyön merkitys korostuu entisestään ja tämä kaikki vaatii valmiutta lisätä johtamisen ja esimiestyön kyvykkyyttä sekä henkilökohtaista osaamista.

Espoon kaupunki on panostanut paljon johtamisen kehittämiseen viime vuosien aikana. Kaupungin johtamisen kehittämisen matka on ollut erityinen monestakin syystä, mutta keskeistä on ollut johtamisen kehittämisen sitominen vahvasti ja kestävästi nimenomaan strategian toteuttamiseen. Toinen merkittävä asia on ollut tapa, jolla työntekijät, asiantuntijat, esimiehet ja johtajat on otettu mukaan strategian toteuttamisen johtamiseen. Erityistä on ollut myös asukas- ja asiakaskokemuksen merkityksen korostaminen Espoon strategiassa, mikä on heijastunut myös johtamisen kehittämiseen.

Toivomme, että tämä tiivis julkaisu avaa sinulle uusia ajatuksia siitä, miten johtamisen kehittämistä voi toteuttaa kestävällä tavalla keskellä vaativan uudistumisen myllerrystä. Espoon kehittämismatkan opit on kiteytetty julkaisun lopussa teesien muotoon. Kuhunkin teesiin liittyy tutkimustiedon ja projektin kokemusten pohjalta kuvattu ehdotus siitä, mitä organisaatio voisi tehdä tavoitetilan saavuttamiseksi.