Lean projektijohtamisessa

 

Lean ja ketterät menetelmät täydentävät erittäin hyvin toisiaan projektityössä ja niiden käyttöönotto voi lähteä liikkeelle joko ylhäältä johdettuna ohjelmana tai pilottien ja kokeilujen kautta.  Menetelmien hyödyntämisessä projektitoiminnassa kannattaa lähteä liikkeelle piloteilla ja ketterillä kokeiluilla, joista saatujen kokemusten pohjalta käyttöönottoa voidaan laajentaa. Kokemusten ja parhaiden käytäntöjen pohjalta voidaan rakentaa myös ”Lean työkalupakki” projektitoiminnassa hyödynnettäväksi sekä valikoima erilaisia ketteriä konsepteja kehittämisen kiihdyttämiseen.

Esimerkkejä Lean-matkasta projektitoiminnassa:

1) Valitse ja priorisoi sopiva pilotti projekti tai pilottiprojekteja
2) Osallista projektitiimi mukaan alusta saakka visuaalisen suunnittelun avulla
3) Tunnista projektin asiakasarvo ja asiakashyödyt sekä johda niitä alusta loppuun
4) Tunnista projektityön hukat ja pullonkaulat ja poista ne Kaizen työpajojen avulla
5) Hyödynnä visuaalista johtamista myös muutosten hallinnassa, seurannassa sekä raportoinnissa
6) Osallista myös projektina avainsidosryhmät mukaan visuaalisen suunnittelun avulla
6) Kytke nopea oppiminen, kokemusten jakaminen ja jatkuva parantaminen osaksi projektin toimintaa
7) Hyödynnä sprintti tyyppistä kehittämistä työprosessien nopeuttamiseen
8) Sitouta projektin avainihmiset visuaalisen suunnittelun, Gemba pikakokousten sekä Kaizen työpajojen kautta.

Lean/Digi-kiihdyttämö yhdistää asiakaskokemuksen, ketterän kehittämisen ja tehokkaat prosessit

Lean/Digi -kiihdyttämössä yhdistyvät: 1) ketterä kehittäminen, 2) Lean, asiakaslähtöiset ja virtaustehokkaat prosessit sekä 3) parhaan asiakaskokemuksen varmistaminen eri kanavissa. Kiihdyttämömallin avulla kehittämisestä tulee ketterää samalla varmistaen, että asiakasarvo ja hyvä asiakaskokemus ovat tekemisen keskiössä. Lean/Digi -kiihdyttämö kattaa projekti-, ohjelma- ja salkkutasot, joten se toimii myös koko organisaation kehittämismenetelmänä. Tällöin se parhaimmillaan integroituu osaksi organisaation johtamisjärjestelmää, jolloin siitä tulee jatkuvan parantamisen ja organisaation oppimisen kiihdyttämö!LATAA PROJEKTIJOHTAMISEN TILA SUOMESSA 2016 -RAPORTTI
Kysy lisää

Jori Kosonen

Senior Partner

+35850 518 4790

Talent Vectia