Kun organisaatiot implementoivat uusia asioita, niin tyypillisesti aikaa käytetään runsaasti tiedottamiseen ja ohjeistamiseen. Työntekijät suorittavat usein myös itsenäisesti verkkokursseja tai lukevat erilaisia kuvauksia mitä haluaisimme saada aikaiseksi. Vaikuttavuuden näkökulmasta aikainvestoinnit tällaiseen toimintaan ei ole kovin kannattavaa.

LOGEn avulla implementoit tehokkaasti ja innostavasti

LOGE mahdollistaa organisaatioiden käyttää aikaa siihen, millä on tosiasiallisesti vaikutuksia ja minkä hyödyt ovat merkittävimmät. Tämä tarkoittaa, että työntekijät muodostavat jatkuvasti yhteistä tulkintaa tahtotilasta ja mitä sen toteutuminen edellyttää konkreettisina toimenpiteinä. LOGE auttaa myös yksilöitä näiden toimenpiteiden toteuttamisessa.

LOGE on kustannustehokas tapa työntekijöiden osallistamiseen implementoinnin aikana. Se mahdollistaa koko organisaation välisen dialogin, parhaiden käytäntöjen jakamisen ja konkreettisten toimenpiteiden tunnistamisen ja seurannan henkilökohtaisella tasolla. Implementointiprosessi muodostuu iteratiivisemmaksi, joka lisää osallistujien sisäistä motivaatiota sekä yhteisöllisyyttä.

 

 

LOGEn synnyttämä dialogi on live-keskustelua, ei chattäilyä. Dialogi rakentuu konkreettisten arkisten tilannekuvausten ympärille ja se alkaa henkilökohtaisilla tulkinnoilla näkökulmasta, “Mitä tämä tarkoittaa minun työarjessa?”, ja jatkuu ryhmäkeskusteluna, ”Mitä tämä tarkoittaa muille meidän organisaatiossa?”, osallistujat saavat laajemman ymmärryksen asioiden merkityksistä ja organisaatio ohjautuu kollektiivisesti kohti päämäärää.

Lue LOGEn usein kysytyistä kysymyksistä osoitteesta loge.fi/fi/usein-kysyttya.

Jos olet jo käyttäjä, löydät kirjautumis- ja peliohjeet osoitteesta www.loge.fi/fi/kayttajille.

Kysy lisää

Asiakkaitamme

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

ABB Breakers and Switches

Johtoryhmistä voittajajoukkueet

Mehiläinen

Asiakaskokemuksen ytimessä

Talent Vectia