Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuminen

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on kovassa murroksessa. Kasvavat ja rajusti muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakastarpeet, kustannuspaine ja muuttuvat palvelujen tuottamisen tavat pakottavat muutokseen. Hallituksen esityksen mukaisen maakunta- ja sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen vastuu ja rahoitus siirtyy maakunnille. Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy, raha seuraa asiakasta ja kilpailu toimialalla kiristyy. Kilpailu tapahtuu paitsi yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä, myös julkisten toimijoiden kesken. Kuvattu kehitys tapahtuu, vaikka hallituksen esityksen mukainen maakunta- ja sote-uudistus ei toteutuisikaan.

Talent Vectia tarjoaa ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollon murrosvaiheessa onnistumiseen.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistaminen

Palvelumme avulla löydetään ratkaisut alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Asiakaspito

Asiakaspito nousee yhdeksi tärkeimmäksi sote-palvelujen kilpailukyvyn ja kilpailuedun lähteeksi.

Sote liiketoimintana

Sote-palvelujen järjestämisessä liiketoiminnallinen ajattelu ja liiketoimintasuunnitelmat tuovat uusia näkökulmia sekä mahdollisuuksia onnistumiseen.

Lean sote-muutos

Sote-palvelujen uudistamisen toteutus lean-periaatteiden mukaisesti.


Ajankohtaista

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on murroksen vaiheessa. Jos lainsää­däntöuudistus ei nyt toteudu, järjestelmä muuttuu joka tapauksessa.

Espoon kaupunki on panostanut paljon johtamisen kehittämiseen viime vuosien aikana. Espoon kehittämismatkan opit on kiteytetty julkaisuun teesien muotoon.

Suomen julkinen sektori tuottaa maailman parhaita opetus- ja sivistyspalveluja. Nyt voidaan kääntää katsetta tulevaan ja ennakoida, millaisilla palveluilla ja miten johdettuna käyn…