Asiakaspito

Asiakaspito nousee yhdeksi tärkeimmäksi sote-palvelujen kilpailukyvyn ja kilpailuedun lähteeksi. Asiakasryhmiä ja kuluttajakäyttäytymistä pitää ymmärtää entistä paremmin ja asiakkaista tulee kilpailla oikealla tavalla.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Asiakkaiden arvopohjainen segmentointi
  • Tuotteistamisen ja kaupallistamisen malli
  • Markkinoille menon malli

Asiakaspito ratkaisee menestyksen

Sote-palvelujen uudistuminen edellyttää, että markkinan toimijat kykenevät tekemään oikeat palvelukokonaisuudet ja myös kertomaan niistä asiakkaille oikealla tavalla. Olemme tehneet lukuisia hankkeita eri toimialoilla asiakasymmärryksen lisäämiseksi eri asiakasryhmistä. Hankkeiden tuloksena asiakkaamme ovat parantaneet merkittävästi asiakaspitoa, lisänneet asiakasryhmille sopivien palvelujen tarjontaa, kustannus­tehokkuutta ja kannattavuutta.

Soteasiakas 2020 -palvelu asiakasymmärryksen lisäämiseksi

Soteasiakas 2020 -palvelun avulla saat sote-toimijana nopeasti selkeän ja jäsennellyn kuvan siitä, millaisiin asiakasryhmiin kannattaa keskittyä. Tarkastelussa valitaan faktapohjaisen segmentoinnin avulla sopivat asiakasryhmät, näille sopivat palvelut sekä täsmennetään se, miten palvelut tulee tuotteistaa ja kaupallistaa.

Palvelun tuloksena syntyy dynaaminen asiakasryhmittelyn malli, jonka perusteella voidaan johtaa asiakasryhmiä tai asiakkuuksia valitun strategian mukaisesti. Palvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen sekä markkinoille menoon syntyy valmis malli, jota voit jatkossa hyödyntää omien asiantuntijoidesi voimin.

Ota yhteyttä: