Elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa on tärkeää turvata alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut, varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikat sekä verotulot ja turvata toimijoiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät omaisuuserät.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Selonteko ja ymmärrys alueen elinvoimasta ja kilpailukyvystä
  • Muutokseen ja tuleviin ratkaisuihin varautuminen
  • Tulevaisuuden toiminnan suunnittelu ja etenemistapa
  • Toimijan omat mahdollisuudet ja linjaukset

Turvaa sosiaali- ja terveyspalvelut 2020-luvulla

Sote-palvelujen murroksessa ja uudistamisessa kunnat, alueet sekä niiden päättäjät ovat suurten ratkaisujen äärellä. Kunnan, kuntayhtymien tai maakunnan on osattava tehdä tulevaisuuden kannalta parhaat ratkaisut, joilla turvataan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut sote-murroksessa. Turvaamalla alueen sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan myös työpaikat ja verotulojen säilyminen. Samaan aikaan tulee tarkastella alueen nykyisten ja tulevien sote-palvelujen järjestäjien ja tuottajien kiinteistöt, jotka ovat merkittävässä roolissa sote-palvelujen sekä palveluverkon kehittämisessä.

Palvelumme avulla löydetään ratkaisut alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Työskentelyn tuloksena syntyy yhteinen näkemys operatiivisen johdon ja poliittisen päätöksenteon kanssa siitä, miten sote-murroksessa kannattaa navigoida alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman säilymisen näkökulmasta.

Ota yhteyttä: