Lean sote-muutos

Sote-murroksen vaatimat uudistukset ovat isoja. Uudistukset toteutuvat erilaisina hankkeina ja projekteina. Kukaan ei kuitenkaan haluaisi toteuttaa perinteistä muutoshanketta, koska ne harvemmin vievät hyvin maaliin. Siksi Lean-periaatteita tulee soveltaa myös sote-murroksessa.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Uudistuksen nopea toteutus ja tehokkaan ajankäytön myötä positiivinen kokemus muutoksesta
  • Rohkeat kokeilut ja uudistumisen tavoitteen tarkentaminen kokemusten mukaan
  • Laajasti osallistava yhteinen tekeminen ja konkreettiset tulokset
  • Asiakkaan oman muutoskyvykkyyden ja toteuttamisen kyvyn kasvaminen

Sote-palvelujen uudistamisen toteutus lean-periaatteiden mukaisesti

Palvelumme mahdollistaa isojen uudistumisten ja muutosten läpiviennin onnistuneesti. Tuloksia saadaan heti ja projektimainen työskentely on viety kokonaan uudelle tasolle. Työskentely perustuu lean-periaatteisiin ja pelillistämisen keinojen hyödyntämiseen. Näiden tuloksena saadaan aikaan paljon pieniä, nopeita muutoksia, jotka mahdollistavat isossa tavoitteessa onnistumisen. Menetelmät ja mallit luovat uudistumista toteuttaville työntekijöille positiivisen muutoskokemuksen. Palvelumme soveltuu eri tyyppisiin uudistuksiin ja se sovitetaan aina asiakkaan tilanteeseen. Menetelmästä on kokemuksia eri toimialojen yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista. Asiakaskokemus on ollut erinomainen.

Ota yhteyttä: