Sote liiketoimintana

Kaikissa sote-murroksen etenemisen vaihtoehdoissa asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy, kilpailu kiristyy yksityisen ja julkisen sektorin sekä julkisten toimijoiden välillä. Sote-palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa liiketoiminnallinen ajattelu ja liiketoimintasuunnitelmat tuovat uusia näkökulmia sekä mahdollisuuksia onnistumiseen. Asiakaspito, kustannustehokkuus sekä erinomainen työntekijä- ja asiakaskokemus ratkaisevat sote-murroksen voittajat.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Konkreettinen liiketoimintasuunnitelma
  • Organisaation liiketoiminnallisen ajattelun lisääminen
  • Pilottien käynnistäminen ja suunnitelman toteuttamisen tuki

Sote-palvelut liiketoiminnallistuvat kovaa vauhtia

Tuemme asiakkaitamme pureutumaan uudella ja suoraviivaisella tavalla sote-murroksen luomiin mahdollisuuksiin. Tarkastelemme sitä, millainen asema organisaatiollanne on nykyisellään uudistuksessa, mitä liiketoiminnallinen ajattelu voisi parhaimmillaan olla tai miten nykyistä liiketoimintaa voisi vauhdittaa merkittävästi. Tarkastelu tehdään niin asiakkaiden, henkilöstön kuin omistajienkin näkökulmasta.

Palvelumme myötä pureudutaan organisaation nykyiseen sote-toimintaan tai liiketoimintaan markkinamuotoilun näkökulmasta. Tarkastelemme, miten sote-murroksessa voi voittaa uuden tyyppisellä liiketoiminnallisella ajattelulla ja tavoitteen asetannalla. Hankkeessa tehdään asiakkaan lähtökohdista konkreettinen liiketoimintasuunnitelma ja käynnistetään kokeiluja ja toimenpiteitä, joilla suunnitelman toimenpiteitä pilotoidaan saman aikaisesti.

Ota yhteyttä: