André Briegert

Managing Trainer
"Andrén lähestymistapa valmentamiseen on ihmisläheinen sekä suoritus- ja tuloshakuinen."

Asiantuntija-alueet

Valmentava johtaminen, muutosjohtaminen, organisaatiokulttuurin kehittäminen