Työntekijäkokemus tärkeimpiä menes­tyksen mahdollis­tajia tulevaisuudessa

Hyvän työntekijäkokemuksen rakennuspalat ovat arvostus, osaamisen tunne, sopivat haasteet ja autonomia.

Artikkeli julkaistu alunperin Tulevaisuuden Suomi -julkaisussa 09/2018

Työn murros haastaa työnteon tavat ja työntekijöiden odotukset työtä kohtaan. Tulevaisuudessa korostuu entisestään työn merkityksellisyys ja ihmisen halu toteuttaa itseään työn kautta. Ihminen motivoituu kokiessaan olevansa arvostettu ja kokiessaan edistymisen tunnetta työssään. Organisaatioiden johtamismallien on uudistuttava vastaamaan työn tekemisen tarpeita niin tuottavuuden kuin ihmisen motivoitumisen näkökulmasta, kertoo Talent Vectian Head of Employee Experience & Leadership Sini Lindholm.

Hyvä työntekijäkokemus ei tarkoita sitä, että työpaikoilla on koko ajan hauskaa tai ihmisille annetaan vapaus tehdä mitä haluaa. Kun yrityksen suunta ja tavoitteet ovat selvillä ja jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan, ollaan matkalla kohti menestystä.

”Sopivat raamit auttavat ihmisiä keskittymään ydinosaamiseensa ja onnistumaan työssään”, Sini Lindholm lisää.

Talent Vectia on noussut työntekijäkokemuksen kehittämisen edelläkävijäksi Suomessa ja työ on noteerattu myös kansainvälisesti. Yritys esimerkiksi kutsuttiin puhumaan teemasta marraskuussa Amsterdamissa pidettävään World Employee Experience Summit -konferenssiin.

Asiakaskokemukseen on panostettu pitkään ja nyt on herätty henkilöstön olennaiseen rooliin sen rakentajana”, — Tom Lindholm, toimitusjohtaja, Talent Vectia

OMA PESÄ ENSIN KUNTOON

Talent Vectia lähti uudistamaan omaa toimintaansa vuonna 2015 strategiatyön pohjalta, jossa havaittiin työntekijäkokemuksen kriittinen merkitys asiantuntijaorganisaatiolle.

”Hyvä työntekijäkokemus lähtee arvostuksen tunteesta. Upeat asiakasprojektit eivät yksinään riitä vaan yrityksen sisäpelin pitää olla kunnossa; esimerkiksi kuinka valta- ja vastuusuhteet on jaettu, millaista päivittäinen johtaminen on ja mitkä ovat työntekijäkokemuksen kannalta kriittiset pisteet ja arjen kohtaamiset, Head of People Development & Culture Maria Sangder luettelee.

Työntekijäkokemuksen kehittäminen ei ole kertarysäys vaan jatkuva prosessi. Kehittyminen alkaa nykytilan tunnistamisesta ja tahtotilan määrittämisestä.

”Ensin pitää analysoida, mikä on yrityksen työntekijäkokemuksen nykyinen tila ja tunnistaa kriittiset asiat, jotka edistävät ja estävät matkaa kohti tavoitetilaa. Tämän pohjalta aloitetaan systemaattinen työ kohti tavoitetilaa. Matkan varrella edistymisen mittaaminen on tärkeää, jotta korjausliikkeitä kurssiin voidaan tehdä, Sini Lindholm summaa.