Sisältötyypi: Markkinamurrokset

Toimintaympäristön kehittäminen sote-alalla markkinamuotoilun keinoin edistää useiden toimijoiden välistä yhteistyötä muutosten aikaansaamiseksi.

Autamme asiakkaitamme luomaan organisaatiorakenteen, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista optimaalisella tavalla.

Sote-uudistus on suuri muutos, joka vaatii muutosjohtajuutta ja esimiestyön kehittämistä

Autamme asiakkaitamme sote-toimialalla tulevaisuuden talouden ja rahoituksen riittävyyden varmistamisessa, tavoitteisiin sidostussa kustannustiedon kehittämisessä, sekä taloudellis…

Strategiakonsultointimme antaa sote-toimialan asiakkaillemme selkeän ja innostavan päämäärän ja suunnan, joka perustuu kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen sekä sote-toimialan että sitä…

Autamme sote-alan asiakkaitamme parantamaan asiakaskokemuksen johtamista tehostamalla asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja ja kehittämällä asiakassegmentointia.