Suomi ja tulevai­suuden kasvumah­dollisuudet

Suomi ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet -julkaisu haastaa niin yritykset kuin julkishallinnon toimijat pohtimaan tulevaisuuden liiketoimintaympäristöissä tapahtuvia muutoksia sekä erityisesti niissä piileviä liiketoiminnallisen kasvun mahdollisuuksia.

MERKITTÄVÄÄ JA MERKITYKSELLISTÄ KASVUA GLOBAALIEN HAASTEIDEN RATKAISEMISESTA

Nimensä mukaisesti, julkaisu rohkaisee yrityksiä edistämään kilpailukykyään etsimällä kasvua globaalien haasteiden ratkaisemisesta sekä muistuttaa julkishallinnon toimijoita niiden tärkeästä roolista käynnissä olevan systeemimuutoksen mahdollistajina.

Lisäksi julkaisu tuo esille, miksi yrityselämän toimijoiden olisi tärkeää olla mukana julkishallinnon toimijoiden tuella eri toimialoja ja osaamisia yhteen tuovissa ja siten kasvumahdollisuuksien edistämiseen dialogisesti tähtäävissä ekosysteemeissä.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Talent Vectialla työskentelevä, yhteiskehittämiseen ja yritysten tulevaisuusorientoituneisuuden kehittämiseen erikoistunut tutkija Sanna Ketonen-Oksi sekä monien kasvun moninkertaistamista tavoittelevien yritysten ja niiden innovaatiotoimintaa tukevien julkishallinnon organisaatioiden strategista kehittämistä tukenut Senior Partner Jarkko Pallasaho. Kirjoittajat uskovat, että vahva kasvun tahtotila sekä aktiivinen toiminta globaaleja haasteita ratkaisevissa ekosysteemeissä mahdollistavat yrityksille merkittävää liiketoiminnan kasvua.