Työntekijäkokemuksen tila 2020 -tutkimus

Mistä syntyy hyvä työntekijäkokemus ja miten sitä voi johtaa? Lataa Työntekijäkokemus-tutkimuksen tulokset.

Työpaikoilla kaivataan merkityksellistä suuntaa autonomian lisäksi 

Vahvan työntekijäkokemuksen on todettu vaikuttavan suoraan asiakaskokemuksen laatuun ja sitä kautta organisaation liikevaihtoon. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaisilla työpaikoilla saa työskennellä itsenäisesti tavoitteiden eteen, mutta organisaation tavoitteet ovat monille epäselviä. Ihmiset kaipaavat itsenäisyyden lisäksi suuntaa, yhteisöllisyyttä, kokemuksia henkilökohtaisesta kyvykkyydestä, ja merkityksellistä työtä. 

Selvitimme työntekijäkokemuksen tilaa suomalaisissa organisaatioissa vuosina 2019 ja 2020. Lataa tutkimus ja lue, mitkä vaikuttimet luovat sinulle hyvää työntekijäkokemusta? Miten työntekijäkokemusta johdetaan organisaatoissa? Täältä löydät muutamaa vuotta aiemmin toteuttamamme vastaavan tutkimuksen.