Työntekijäkokemus 2020 -tutkimus

Mistä syntyy hyvä työntekijäkokemus ja miten sitä voi johtaa? Lataa Työntekijäkokemus 2020 -tutkimuksen tulokset.

Työntekijäkokemus strategiseksi prioriteetiksi

Vahvan työntekijäkokemuksen on todettu vaikuttavan suoraan asiakaskokemuksen laatuun ja sitä kautta organisaation liikevaihtoon. Kyselytutkimuksen tulosten mukaan yrityksissä ei ymmärretä riittävän hyvin, että työntekijäkokemukseen panostaminen houkuttelee uusia osaajia taloon ja sitouttaa nykyiset työntekijät paremmin.

Selvitimme työntekijäkokemuksen tilaa suomalaisissa organisaatioissa vuosina 2017-2018. Lataa tutkimus ja lue, mistä saat merkityksellisyyden tunnetta työssäsi? Miten työntekijäkokemusta johdetaan organisaatiossasi?