Lean asiakaskokemus

Asiakaskokemus on aidon, vaikeasti kopioitavan kilpailuedun lähde, joka syntyy monen kanavan summana. Tuotteen tai palvelun käyttökokemuksesta, digitaalisista kanavista, yrityksen toimitiloista, mutta ennen kaikkea yrityksen ihmisistä. Asiakaskokemus syntyy aina, halusimme tai emme. Lue lisää

Myynnin uusi aika

Myynti ja myynnin rooli ovat suuremmassa murroksessa kuin koskaan aiemmin. Asiakkaan tapa ostaa ja ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet ja muuttuvat yhä kovaa vauhtia. Samanaikaisesti myyntiä tehdään ja asiakkaita lähestytään vanhalla tavalla ja vanhoilla resepteillä. Lue lisää

Tarjooman kehittäminen

Tuote ja palvelutarjooma on yrityksen tärkeintä omaisuutta. Se tuo rahavirran yritykseen ja on takuu liiketoiminnan jatkuvuudesta. Monessa tapauksessa liiketoiminnan kasvu tai supistuminen on kiinni juuri tarjooman puhuttelevuudesta ja arvosta asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna. Onnistunut, menestyksekäs ja kannattava tarjooman kehittäminen edellyttää systemaattista tapaa toimia tarjooman johtamisen ja mittaamisen suhteen, se edellyttää toimivia prosesseja, IT-järjestelmiä ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Lue lisää

Kysy lisää

Kalle Laine

Partner, Lean Sales

+35840 507 3219

Asiakkaitamme

Alko

Asiakaskokemuksen johtaminen

Valmet

Investing in search of global talent

SPR

Pienistä asioista suuri muutos

Talent Vectia