Asiakaslähtöinen prosessien kehitys ja Lean

Tämän päivän moderni Lean-ajattelu yhdistää Leanin ja ketterän kehittämisen periaatteet sekä hyödyntää digitaalisuuden antamia mahdollisuuksia. Autamme organisaatioita omaksumaan ketterät menetelmät ja kannustamme rohkeisiin kokeiluihin sekä sitä kautta tapahtuvaan oppimiseen. Lean-käytännöt osana joka­päiväistä työtä ja nopeat uudistumis­syklit ovat avaintyö­kalujamme.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Tyytyväisemmät asiakkaat organisaation fokusoidessa asiakasarvon tuottamiseen
  • Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö
  • Organisaation johtamisen kyvykkyyksien vahvistuminen
  • Toiminnan tehostuminen, kuten hankkeiden lyhyemmät läpimenoajat ja työn tuottavuuden kasvu

Lean asiakaskokemuksen kehittämisessä

Hyvä asiakaskokemus vaatii toimivan toteutuksen. Jotta toteutusta voidaan kehittää asiakaslähtöisesti, on tunnettava asiakkaan odotukset nyt ja tulevaisuudessa, ja keskityttävä asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin toimintoihin ja näiden tehostamiseen. Autamme asiakkaitamme johtamaan ja hyödyntämään asiakasymmärrystä liiketoiminnan kehittämisessä.

Talent Vectia on auttanut myös monien prosessien kehittämisessä. He ovat auttaneet meitä tekemään, mutta myös oppimaan. Omin voimin kehittäminen olisi kestänyt pidempään ja tulos olisi ollut huonompi." — Tapani Alaviiri, johtaja, LähiTapiola

Jatkuva parantaminen

Leanin keskeinen periaate on jatkuva parantaminen osana organisaation jokapäiväistä toimintaa. Otamme asiakkaat ja henkilöstön aktiivisesti mukaan toiminnan kehittämiseen. Työn ja toimenkuvien muuttuessa on helpompi sitoutua uuteen toimintatapaan, kun on itse ollut mukana alusta asti sitä suunnittelemassa.

Parannamme ja virtaviivaistamme toimintaa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Rakennamme jatkuvaa uudistumista, innovatiivisuutta, sujuvuutta ja ketteryyttä edistävää kulttuuria, jossa Lean ja agile-menetelmät ja ajatusmalli toimivat työkaluina.

Lean-johtaminen ja strategiset muutoshankkeet

Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla.

Lean-johtaja on valmentaja ja mentori, joka etsii ratkaisut yhdessä muiden kanssa. Hän rohkaisee, mahdollistaa henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen sekä toimii roolimallina muutoksessa. Lean-johtaja tarvitsee tuekseen visuaalisen johtamisen työkaluja ja selkeitä mittareita.

Lisäksi tarjoamme tuen strategisten Lean-muutoshankkeiden johtamiseen. Usein aloitamme muutoksen piloteilla, jolloin nopeat, konkreettiset liiketoimintahyödyt realisoituvat samanaikaisesti organisaation Lean-osaamisen kanssa. Lean jalkautuu pienin askelin toteutettavana organisaation muutosmatkana. Tavoitteena on johtamismalli, joka antaa suunnan, tukee ketteriä kokeiluja sekä jatkuvaa parantamista.

Ota yhteyttä: