Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen

Myynti sekä myynnin ja asiakkuuksien johtamisen rooli ovat suuremmassa murroksessa kuin koskaan aiemmin. Tähän keskeisenä syynä on radikaali muutos asiakkaan osto­käyttäytymisessä, odotuksissa, haasteissa ja tavassa toimia sekä ostaa. Samanaikaisesti myyntiä tehdään ja asiakkaita lähestytään vanhoilla resepteillä.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Luo pohjan ja perustan kestävämpään ja tuloksellisempaan myynnin tekemiseen
  • Kehittää myynnin ja asiakastyön ennakoivuutta ja proaktiivisuutta
  • Vahvistaa asiakaskokemusta ja kehittää moderneja myynnin osaamisia
  • Kiihdyttää myyntiä ja mahdollistaa yrityksen kasvun
Valmennuksesta vastannut henkilö on saanut koko porukan osallistumaan käytännön harjoitteisiin. Jokaisella kurssilla palaute onkin ollut erinomainen." — Juha Jumppanen, Senior Vice President, Metsä Forest

Kestävämpää ja tuloksellisempaa myyntiä ja dynaamista asiakkuuksien johtamista

Tyypillisiä asiakkaan kokemia haasteita ja kriittisiä kysymyksiä, joissa autamme asiakkaitamme: Millainen myyntiorganisaatio, toimintatapa ja myyntikulttuuri mahdollistavat onnistumisemme jatkossa? Millainen on tulevaisuuden huippumyyjämme? Missä asiakkaissa ja markkinoissa voimme kasvaa ja mitä osaamista ja kyvykkyyttä se vaatii meiltä? Saavatko asiakkaamme meiltä uusia oivalluksia ja ideoita liiketoimintansa kehittämiseen? Pystyykö organisaatiomme tuottamaan näkemyksellisiä viestejä ja sisältöjä myynnin ja asiakastoiminnan tueksi? Miten voisimme toimia proaktiivisemmin ja ennakoivammin? Kuinka saisimme asiakkuuksien johtamisesta dynaamisemman ja tuloksekkaamman?

Näin autamme myynnin ja asiakkuuksien johtamisen kehittämisessä:

  • Analysoimme myynnin, asiakastoiminnan ja myyntikulttuurin nykytilan, tunnistamme kehityskohdat ja annamme konkreettiset suositukset niiden kehittämiseksi
  • Rakennamme asiakas- ja myyntistrategian, joka täsmentää sen, mihin asiakasryhmiin ja markkinoihin tulee panostaa sekä millaisia asiakasryhmiä tulee palvella milläkin tarjoomalla
  • Kirkastamme myynnin, asiakassuhteiden hoitamisen ja johtamisen toimintamallit niin, että ne tukevat uutta toimintatapaa.
  • Autamme vahvistamaan myynnin, myynnin johtamisen ja asiakasymmärryksen osaamista organisaatiossanne. Uusi toimintatapa edellyttää usein organisaation ja yksilöiden osaamisten ja kyvykkyyksien kehittämistä

Ota yhteyttä: