Asiakkaan tapa ostaa on radikaalisti muuttunut. Samalla kun omatoimisen asiakkaan odotukset ovat korkealla ja suurin osa ostopäätöksestä tehdään itsenäisesti ja omatoimisesti, myös asiakkaiden ostokyvykkyys ja tarpeet ovat muuttuneet. Nopeassa myynnin syklissä ei enää riitä että juostaan kovempaa, vaan täytyy tehdä myös fiksumpia ratkaisuja ja ennen kaikkea älykkäämpää ja ennakoivampaa myyntiä.

Autamme asiakkaitamme luomaan älykkäästä ja proaktiivisesta myynnistä kilpailuetua. Vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä terävöittämällä ja tehostamalla myynnin virtaustehokkuutta. Panostamalla älykkääseen, fiksuun ja ennakoivaan myyntiin, myynti voi keskittyä olennaiseen, eli onnistumisiin ja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen. Ennakoiva myynti on sekä toimintatapa että kulttuurikysymys. Talent Vectia lähestyy ennakoivan myynnin kehittämistä kummastakin näkökulmasta. Olennaista on kehittää myyntiä sekä organisaation että yksilön näkökulmasta.

Myyjästä asiantuntijamyyjäksi

Asiakkaan ostotoiminnan muuttuessa myös myyjän on uudistuttava ja muututtava. Millainen sitten on tulevaisuuden huippumyyjä? Tuotteen sijaan uuden ajan myyjä keskittyy asiakkaaseen ja asiakkaan ongelmien ja haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Uuden ajan myyjä myös ennakoivasti tunnistaa kehittämismahdollisuuksia ja tarjoaa proaktiivisesti ratkaisuja niihin. Uuden ajan myyjä myös huomioi asiakkaan ostopolun ja räätälöi myyntiviestinsä. Talent Vectia auttaa asiakkaitaan kehittämään myyjistä uuden ajan myyjiä ja siten mahdollistamaan menestymisen myös jatkossa.

Tuotemyynnistä arvomyyntiin

Asiakkaat eivät usein itsessään halua tuotetta, palvelua tai ratkaisua, vaan niiden mahdollistamaa hyötyä ja arvoa heidän liiketoimintaansa. Tärkeintä ei silloin ole tuotteiden ja palveluiden hinta, vaan asiakkaan kokema hyöty. Siirryttäessä tuotemyynnistä arvomyyntiin tulee arvioida ja kehittää organisaation myynnin toimintamallia, prosessia, työkaluja sekä strategiaa, unohtamatta yksilöiden osaamisen kehittämistä vastaamaan arvomyynnin vaatimuksia. Lisäksi myynnin johto tulee valjastaa vastaamaan uudenlaista myynnin lähestymistapaa.

Palvelumme myynnin tukemiseen

  • Myyntikuntotesti (Sales Fit) – arvioi myynnin nykytilan ja ongelmakohdat sekä antaa suosituksen ja konkreettiset neuvot myynnin kehittämiseen.
  • Lean –pohjaisen myynnin toimintatavan ja mallin kehittäminen ja kirkastaminen – segmentointi, myynnin johtaminen ja organisointi, työkalut ja prosessit
  • Asiakasta rakentavasti herättelevän myynnin toimintatavan kehittäminen
  • Myyntisafarit ja huippumyyjien mallintaminen
  • Ennakoivan myyntitoiminnan kehittäminen – luo älykkään & proaktiivisen lähestymistavan asiakkaisiin
  • Myyntijohdon ja myyjien asiantuntija-, ratkaisu- ja arvomyyntivalmennukset sekä coaching

Kysy lisää

Kalle Laine

Partner, Lean Sales

+35840 507 3219

Myynti_on_rikki_kansi_s

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

Asiakkaitamme

Lindorff

Myynnille yhteinen suunta

LähiTapiola

Valmis uuteen peliin

Danske Bank

Positiivinen haastaminen on asiakkaan palvelua

Talent Vectia