Kasvustrategialla haetaan uudistavaa ja uutta kasvua sekä varmistetaan jatkuva menestyminen. Luontaisen kasvun lisäksi tarvitaan aktiivista ja rohkeaa liiketoimintamahdollisuuksien luomista ja johtamista. Aktiivinen ote uuden kasvun löytämisessä yli markkinarajojen maksaa itsensä takaisin.

Organisaation osaamiselle löytyy usein kysyntää uusista ekosysteemeistä. Markkinamuotoilulla, ekosysteemien muokkaamisella ja verkostoitumalla yli perinteisten rajojen voidaan rakentaa toimialaa omalle toiminnalle suotuisampaan suuntaan.

Kasvustrategian toteuttamisessa pitkäkantoinen visio ja arjen ketterä sukkulointi kohtaavat. Aiemman 3-5 vuoden strategiasuunnittelun sijaan rohkaisemme asiakkaitamme luomaan pitkän aikavälin innostavan vision ja suuntaamaan ketterästi perille yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Osana uudistumista tunnistetaan digitaalisuuden luomat uudet mahdollisuudet liiketoimintamallin uudistamisessa.

Yhteinen strategiatarina osallistaa ihmiset mukaan uuden suunnan toteuttamiseen ja strategia jalkautuu mukaan arjen tekemisen tasolle.

Simuloi kasvustrategiasi

Me talentvectialaiset tuomme strategiatyöhön ihmisläheisen näkökulman samalla kun sparraamme tuomaan uudistavaa ja uutta ajattelua organisaation tulevaisuuden muotoiluun. Otamme huomioon työntekijä- ja asiakaskokemuksen, sekä autamme asiakkaitamme jalkauttamaan strategian arjen toimintaan. Löydämme uusia kasvualustoja ja autamme rakentamaan digitaalista ansaintalogiikkaa hyödyntäen myös Lean-osaamistamme.

Etsimme kasvupotentiaalia myös digitalisaation mukanaan tuomista uusista ansaintalogiikoista. Olemme auttaneet asiakkaitamme laatimaan innovaatioekosysteemejä ja luomaan aiempaa verkostoituneemman toimintakulttuurin. Luomme kanssasi tulevaisuudenkuvaa asiakkuuksistasi ja rakennamme yhdessä toimintamallin, jolla voitte vastata näihin tarpeisiin.

Strategiasimuloinnilla osallistamme haluttaessa koko henkilöstön aktiivisesti mukaan ja autamme heitä sitoutumaan strategiaan mm. pelillistämisen ja kokeilujen keinoin.

Kumppani kasvustrategiassa

Potentiaalinen kumppani kannattaa ottaa mukaan jo strategiavaihetta suunniteltaessa. Hyvä kumppani auttaa sinua suunnittelusta aina jalkautukseen asti. Autamme sinua näkemään uusia kasvualustoja ja markkinapotentiaaleja, sparraamme prosessin läpiviennissä ja tulosten saavuttamisessa. Kasvustrategian peruspilarit ovat:

  • kasvumarkkinan tunnistaminen ja kasvupolun laadinta
  • strategian simulointi ja toiminnallistaminen
  • uuden ketterän toimintatavan ja -kulttuurin muodostaminen vision realisoimiseksi

Tuloksena syntyy sitoutuneempia ja innostuneempia ihmisiä, jotka toteuttavat strategian käytännöksi. Aina on kasvun paikka. Aloita huomisen menestyksen innovointi jo tänään.

Kysy lisää

Jarkko Pallasaho

Senior Partner

+35844 309 7772

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

Asiakkaitamme

Lehto Group

Monot samaan suuntaan

VMP

Uutta kasvua murroksesta

ILOQ

Kasvustrategialla vauhtia kansainvälistymiseen

Talent Vectia