Valitse parhaat kasvumahdollisuudet ja johda niitä systemaattisesti

Tulevaisuuden markkina- ja asiakastarpeista lähtevä laaja-alainen kasvumahdollisuuksien tunnistaminen sekä rohkeat kasvulupaukset antavat suunnan merkittävälle kasvulle ja varmistavat jatkuvan menestymisen myös tulevaisuudessa. Talent Vectian liiketoiminnan kasvuportfoliopalvelulla tunnistetaan systemaattisesti uudet kasvumahdollisuudet, arvotetaan ja valitaan kasvumahdollisuudet sekä muodostetaan strateginen suunnitelma valituille kasvumahdollisuuksille. Toisin sanoen, käännetään rohkeat kasvulupaukset kasvuksi. 

Tulokset 

  • Tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien tunnistaminen markkina- ja asiakastarvelähtöisesti 
  • Yhtenäisesti kuvatut ja vertailukelpoiset kasvumahdollisuudet (business case -pohjainen tarkastelu) 
  • Strategisesti priorisoidut kasvuvalinnat eri vaihtoehtojen joukoista eri näkökulmia huomioivan portfoliotarkastelun kautta 
  • Lupaavimpien kasvumahdollisuuksien valinta ja toteuttamisen konkretisointi ml. tarvittavat kyvykkyydet / kumppanuudet 
  • Vaiheistettu strateginen suunnitelma valitulle portfoliolle kasvun aikaansaamiseksi  

Menetelmä 

  • Systemaattinen ja toistettava prosessi sekä menetelmistö kasvumahdollisuuksien tunnistamiselle ja kasvuportfolion johtamiselle 
  • Laaja-alainen organisaation osallistaminen kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, jonka kautta vahvistetaan strategista ajattelua sekä luodaan imua ja energiaa kasvun aikaansaamiseksi 

Lue, miten Bang & Bonsomerin lähti toteuttamaan uutta kasvustrategiaansa tunnistamalla nopealla tahdilla lukuisan joukon uusia kasvualueita, jotka voisivat tuottaa lisäarvoa asiakkaille.

Kysy lisää

Jarkko Pallasaho

Senior Partner

+35844 309 7772

Asiakkaitamme

Bang & Bonsomer

Räjähtävä lähtö kohti kasvupolkuja

Lehto Group

Monot samaan suuntaan

ILOQ

Kasvustrategialla vauhtia kansainvälistymiseen

Talent Vectia