Kulttuuri, työntekijäkokemus ja johtamismalli

Strategiassa onnistuminen vaatii tuekseen toimivan johtamismallin ja organisaatiorakenteen. Asiakkaiden kanssa puolestaan menestytään hyvällä asiakaskokemuksella, joka nojaa erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Näiden molempien taustalla on kulttuuri arvoineen ja toiminta­periaatteineen, joka ohjaa tavoitteiden saavuttamisessa ja oikeiden päätösten tekemisessä. Me autamme näiden määrittelyssä, kehittämisessä ja toiminnallistamisessa.

Organisaatio­kulttuurin kehittäminen

Yrityskulttuuria kehittämällä varmistamme, että se tukee strategiassa onnistumista.

Arvot ja toiminta­periaatteet

Arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet ohjaavat strategian toteutusta ja luovat pohjan yrityskulttuurille.

Työntekijä­kokemuksen muotoilu

Kehitämme työntekijäkokemusta kokonaisvaltaisesti. Työntekijäkokemuksen muotoilu lähtee visiosta, työntekijäarvolupauksista ja tavoitteiden asettamisesta.

Johtamismalli ja organisaatio­rakenne

Uudistuminen vaatii rinnalleen uudet rakenteet ja johtamisen mallit. Johtamismalli luo perustan aikaansaamisen kulttuurille ja strategiselle ketteryydelle.


Ajankohtaista

Liiketoiminta ei kasva ilman kyvykkäitä, jatkuvaan oppimiseen tähtääviä työntekijöitä. Työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneita työnantajansa strategiaan ja kulttuuriin sekä palavat…

Arvojen merkitys on nostanut vahvasti päätään tässä ajassa: arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet tukevat mission ja strategian toteuttamista.

Mistä syntyy hyvä työntekijä­kokemus ja miten sitä voi johtaa? Lataa Työntekijäkokemus 2020 -tutkimuksen tulokset.