Kulttuuri, työntekijäkokemus ja johtamismalli

Strategiassa onnistuminen vaatii tuekseen toimivan johtamismallin ja organisaatiorakenteen. Asiakkaiden kanssa puolestaan menestytään hyvällä asiakaskokemuksella, joka nojaa erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Näiden molempien taustalla on kulttuuri arvoineen ja toiminta­periaatteineen, joka ohjaa tavoitteiden saavuttamisessa ja oikeiden päätösten tekemisessä. Me autamme näiden määrittelyssä, kehittämisessä ja toiminnallistamisessa.

Organisaatio­kulttuurin kehittäminen

Yrityskulttuuria kehittämällä varmistamme, että se tukee strategiassa onnistumista.

Arvot ja toiminta­periaatteet

Arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet ohjaavat strategian toteutusta ja luovat pohjan yrityskulttuurille.

Työntekijä­kokemuksen muotoilu

Kehitämme työntekijäkokemusta kokonaisvaltaisesti. Työntekijäkokemuksen muotoilu lähtee visiosta, työntekijäarvolupauksista ja tavoitteiden asettamisesta.

Johtamismalli ja organisaatio­rakenne

Uudistuminen vaatii rinnalleen uudet rakenteet ja johtamisen mallit. Johtamismalli luo perustan aikaansaamisen kulttuurille ja strategiselle ketteryydelle.


Ajankohtaista

Työntekijäkokemuksesta puhutaan yhä enemmän. Se on viimeisen vuoden aikana noussut ilahduttavasti monien organisaatioiden keskeiseksi strategiseksi hankkeeksi. Kuinka huomioimme jo…

Arvojen merkitys on nostanut vahvasti päätään tässä ajassa: arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet tukevat mission ja strategian toteuttamista.

Itseohjautuvista organisaatioista puhuminen ja organisaatioiden muotoilu ketteriksi sekä hierarkialtaan mataliksi on enemmän kuin trendikästä. Mutta miten sanat itseohjautuvuus ja…