Johtamismalli ja organisaatio­rakenne

Johtamismalli on keskeinen strategian toiminnallistamisen väline: se luo perustan aikaansaamisen kulttuurille ja strategiselle ketteryydelle.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Strategiassa ja sen mukaisissa tavoitteissa onnistuminen sekä yhteistyö läpi organisaation kasvavat
  • Toiminta selkeytyy, systematisoituu ja tehostuu
  • Organisaation omistajuus, motivaatio ja merkityksellisyyden tunne vahvistuvat, mikä mahdollistaa paremman työntekijäkokemuksen

Uudistuminen vaatii rinnalleen uudet rakenteet ja johtamisen mallit

Tarve johtamismallin ja organisaatiorakenteen uudelleen määrittämiselle syntyy tyypillisesti strategiapäivityksen tai fuusion seurauksena. Myös innovaatiotoiminnan kiihdyttäminen, uuden liiketoiminnan rakentaminen ja uudistava kasvu sekä itseohjautuvuuden lisääminen ovat tilanteita, joissa asiakkaat kääntyvät puoleemme päivittääkseen johtamismallinsa ja organisaatiorakenteensa.

Lähestymme johtamismallin ja organisaatiorakenteen päivittämistä kahdesta tulokulmasta: luomme johtamisesta selkeän kokonaisuuden ja puramme turhaa byrokratiaa ja hierarkkisuutta vahvistamalla itse- ja yhdessäohjautuvuutta.

Selkeän johtamisen kokonaisuuden luominen:

Aloitamme johtamismallin kehittämisen tunnistamalla johdettavat asiat eli mitä on strategiassa onnistumisen kannalta olennaista johtaa. Tämän jälkeen tarkastelemme vaihtoehtoiset rakenteet sekä määritämme johtamisen ulottuvuudet, jotka tukevat strategiassa onnistumisen kannalta olennaisten asioiden johtamista.

Jatkamme määrittelemällä johtamisen roolit, vastuut ja foorumit eli selkiytämme, kuka johtaa ja missä foorumeissa kohtaamiset sekä johtaminen tapahtuvat.

Viimeistelemme johtamismallin määrittelemällä onnistumisen ja suorituksen johtamisen mallin, joka tukee yksilöitä strategian kannalta olennaisen roolin löytämisessä, tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa sekä henkilökohtaisessa kasvussa.

Itse- ja yhdessäohjautuvuuden vahvistaminen

Johtamismalli luo pohjan johtamisen kokonaisuudelle. Sen lisäksi on vahvistettava yksilöiden kykyä ja mandaattia johtaa itse itseään ja toisiaan sekä tehdä päätöksiä ketterästi siellä, missä paras osaaminen on.

Sekä itseohjautuvuutta että yhdessäohjautuvuutta voidaan lisätä erityisesti arvojen ja johtamisperiaatteiden avulla sekä itsensä johtamisen kykyä kehittämällä.

Ota yhteyttä: