Organisaatio­kulttuurin kehittäminen

Onnistuaksesi strategiassa organisaatiosi kulttuurin on tuettava liiketoiminnan strategisten tavoitteiden toteutumista. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittääksemme fokusoidusti niitä organisaatiokulttuurin kriittisiä teemoja, jotka antavat vahvimman tuen strategiassa onnistumiselle.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Jaettu ymmärrys ja fokus strategiassa onnistumisen kannalta olennaisista kehitysteemoista
  • Liiketoiminnan strategisissa tavoitteissa onnistuminen
  • Tavoitteellinen, pysyvä muutos käyttäytymisessä ja toiminnassa
  • Työntekijöiden kasvanut sitoutuminen sekä parempi työntekijäkokemus

Onnistu organisaatiokulttuurin kehittämisessä

Näin kehitämme organisaatiokulttuuria strategialähtöisesti:

Aloitamme kulttuurin nykytilan analyysilla keskittyen siihen, miten hyvin kulttuurinne tukee strategiaa ja mikä kulttuurissanne toisaalta mahdollisesti hidastaa strategiassa onnistumista. Löydämme kysymyksiin tyypillisesti vastaukset hyödyntämällä muun muassa henkilöstötyytyväisyystutkimuksia ja muuta olemassa olevaa dataa sekä rikastamalla niitä fokusoiduilla haastatteluilla ja arjen safaroinnilla. Analyysilla tunnistamme, mitä kehittää ja vahvistaa kulttuurissanne eli mihin kasvun teemoihin fokusoidumme.

Analyysin pohjalta määritämme kulttuurin tavoitetilan ja strategisesti tärkeät kehitys- ja kasvuteemat eli millaisen kulttuurin haluamme ja mitkä ovat ne kriittiset muutokset käyttäytymisessä ja toiminnassa, jotka haluamme saada aikaan. Kehitys- ja kasvuteemat ja kriittiset muutokset voivat liittyä esimerkiksi asiakaslähtöisyyteen, muutosketteryyteen tai jatkuvaan oppimiseen. Lisäksi sovimme yhdessä mittarit, joilla todennamme kulttuurin kehittämisen vaikuttavuuden strategisiin tavoitteisiin peilaten.

Laadimme yhdessä konkreettiset kehittämissuunnitelmat valittuihin teemoihin ja sovimme toimenpiteistä ja piloteista. Kokemuksemme mukaan muutos käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtuu ketterästi ja innostavasti esimerkiksi pelillistämisen keinoin: tässä hyödynnämme digitaalista dialogialustaamme LOGEa, joka tukee tavoitekulttuurin mukaisen käyttäytymisen ja toiminnan muutosta ja yhteistä oppimismatkaa ryhmäkeskustelujen ja -tehtävien keinoin.

Kulttuurin kehittämistyön päätteeksi todennamme kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden strategisiin tavoitteisiin sidottuihin mittareihin, esimerkiksi työntekijä- tai asiakastyytyväisyyteen, peilaten.

Ota yhteyttä: