Strategiset muutoshankkeet

Muutosjohtamiseen panostamalla voidaan strategisten hankkeiden onnistumisen todennäköisyyttä parantaa merkittävästi. Talent Vectian näkemyksellinen, kokonaisvaltainen ja konkreettinen lähestymistapa perustuu erittäin vahvaan ja monipuoliseen kokemukseen vaativista muutoshankkeista julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lähestymistapamme yhdistää ainutlaatuisella tavalla ammattimaisen hankejohtamisen, sisältöosaamisen sekä innostavan, sitouttavan ja pysyviä tuloksia tuovan toimintatavan. Tarjoamme muutosjohtamisen asiantuntijapalvelut aina strategiaprosesseista johtamisen, henkilöstön, kulttuurin ja toimintamallien kehittämiseen.

Strategisten muutos­hankkeiden johtaminen

Systemaattisella ja osallistavalla johtamisella vauhditat strategisten muutoshankkeiden läpivientiä ja mahdollistat haluttujen liiketoimintahyötyjen saavuttamisen.

Muutostuki esimiehille

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa prosessin, joka keskittyy erityisesti esimiestyön tarpeisiin ja vahvan tuen rakentamiseen arjen johtamiseen muutoksen aikana.


Ajankohtaista

Luomalla muutosvision yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja oman henkilöstösi kanssa raivaat yhteisen ymmärryksen kautta tietä kestävälle kasvulle.

McKinsey Research on julkaissut usein siteeratun tilaston, jonka mukaan 70 prosenttia organisaatioiden muutoshankkeista ei saavuta tavoitteitaan. Mitä sinä voisit tehdä lisätäksesi…

Tutkimusten mukaan erinomaiset muutosjohtamisen kyvykkyydet omaavat yritykset saavuttavat hankkeiden tulokset kuusi kertaa todennäköisemmin. Läpivietävä muutos ei voi kuitenkaan ha…