Strategiset osaamiset ja johtaminen

Organisaatiorakenteiden muutokset, yhä verkostomaisempi toiminta ja parhaista osaajista kilpaileminen vaativat paljon johtamiselta. Perinteisen hierarkiajohtamisen tilalle on tullut uuden ajan johtaminen, jossa yhteinen visio, motivaatiotekijöistä käsin johtaminen ja ketterä kokeilukulttuuri luovat kasvua.

Työ muuttuu ja tähän varautuminen vaatii kykyä ennakoida kyvykkyyksien, osaamisen ja itse työn kehittämisen tarpeita.

Strategisten osaamisten kehittäminen

Strategialähtöisellä organisaation kyvykkyyksien kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä syntyy tiimi, joka työskentelee kohti yhteisiä tavoitteita, tekee tehokkaasti päätöksiä ja toimii johtamisen roolimallina.

Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden valmennukset

Tuloksekas johdon, asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kehittäminen.

Johdon coaching

Coaching auttaa ihmisiä kehittymään johtajina ja johtamaan omaa työtään tuloksekkaammin.

Itsensä johtaminen

Työn muuttuessa entistä itseohjautuvammaksi henkilöstö tarvitsee tukea työtapojen kehittämiseen.

Projektijohtaminen

Organisaatioiden tulee panostaa systemaattisesti projektikulttuurin kehittämiseen. Tämä tarkoittaa panostuksia prosessien virtaviivaistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, projektio…


Ajankohtaista

Miten edistää organisaatiotason tulevaisuuskyvykkyyttä ja miten sitä tulisi kehittää erityisesti strategisten kyvykkyyksien ja osaamisten kehittämisen näkökulmasta?

Kasvumatka-podcastin kolmas jakso kysyy, miten rakennetaan itse- ja yhdessä­ohjautuvuutta tukeva johtamis­malli?

Johtoryhmän jäsen on oman vastuualueensa ja joukkonsa menestymisen mahdollistaja. Jos hän ei saa taustatukea, sparrausta ja hyvää fiilistä johtoryhmästä, käy tämä menestyksen mahdo…