Tulevaisuuden kasvusuunta ja -keinot

Kasvu rakentuu sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle ja luomiselle että nykyisen toiminnan uudistamiselle. Autamme asiakkaitamme kasvattamaan nykyistä liiketoimintaansa, löytämään uusia kasvumahdollisuuksia sekä kiihdyttämään uuden liiketoiminnan kehittämistä.

Kasvustrategia

Autamme asiakkaitamme onnistumaan strategiatyössä ja varmistamme, että koko yrityksen henkilöstö osallistetaan strategian tekoon.

Kasvuportfolion rakentaminen

Tunnistamme systemaattisesti uudet kasvun mahdollisuudet, arvotamme ne ja teemme valinnat.

Markkinamuotoilu ja ekosysteemit

Olemme kehittäneet tehokkaita ja tuloksellisia tapoja muotoilla markkinoita ja nopeuttaa muutosta hyödyntämällä verkostoja sekä kehittämällä ekosysteemejä.


Ajankohtaista

Organisaatioiden strategista suuntaa ja työelämää on aina kehitetty tiedolla, mutta pitkäjänteisen ja kattavan tulevaisuus­kuvan muodostamisesta on tullut yhä haasteelli­se…

Kasvun perustaksi on hyvä olla ääneen sanottu tahto kasvaa ja lupa tunnistaa uusia kasvumahdolli­suuksia.

Jälleen on aika muodostaa strategia. Strategiatyössä tarvitaan nyt erityisesti näkemystä ja rohkeutta, joka valjastetaan systematiikalla fokusoiduiksi valinnoiksi.