Kasvuportfolion rakentaminen

Miten tehdä perusteltuja valintoja kasvun mahdollisuuksista? Miten arvioida, mihin investoida saavuttaakseen tavoitellun kasvun? Kasvuportfoliopalvelullamme tunnistamme systemaattisesti uudet kasvun mahdollisuudet, arvotamme ja valitsemme ne sekä muodostamme strategisen suunnitelman valituille kasvumahdollisuuksille.

Liiketoiminnan hyödyt ja tulokset:

  • Tulevaisuuden markkina- ja asiakastarpeisiin ja näiden kehittymiseen pohjautuvat kasvumahdollisuudet
  • Perustellut portfoliovalinnat sekä fokusoidut kasvupanostukset ja investoinnit valittuihin kasvumahdollisuuksiin
  • Konkreettiset kehityssuunnitelmat tunnistetuissa kasvumahdollisuuksissa onnistumiseksi
Talent Vectian avulla koko johto on oppinut hakemaan uusia kasvusuuntia pidemmällä tähtäimellä. Sitä kautta saatiin pysyviä tuloksia eikä pelkästään projektin tuloksia” — Mikko Teittinen, toimitusjohtaja, Bang & Bonsomer

Liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien tunnistaminen ja valinta

Käännämme rohkeat kasvulupauksenne kasvuksi seuraavin askelin:

  1. Tunnistamme tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia markkina- ja asiakastarvelähtöisesti. Laajempi näkemys markkinasta ja sen kehittymisestä auttaa tunnistamaan merkittäviä kasvunmahdollisuuksia sekä nykyliiketoiminnalle että uusille lähdöille – tuloksena perusteltu tahtotila kasvun moninkertaistamiseksi.
  2. Kuvaamme kasvumahdollisuudet yhtenäisesti mahdollistaaksemme niiden vertailukelpoisuuden.
  3. Teemme strategisesti priorisoidut kasvuvalinnat useiden vaihtoehtojen joukosta eri näkökulmia huomioivan portfoliotarkastelun kautta. Kasvumahdollisuuksien yhtenäinen käsittely ja kasvuportfolion analyysi mahdollistavat perustellut priorisoinnit sekä balansoidun kasvuportfolion, joka antaa vahvan perustan kasvun suuntaamiselle ja ajoitukselle.
  4. Konkretisoimme lupaavimpien kasvumahdollisuuksien toteuttamisen suunnitelmiksi ja rakennamme vaiheistetun strategisen suunnitelman valitulle portfoliolle kasvun aikaansaamiseksi.

Jotta liiketoiminnan moninkertainen kasvu on mahdollista pitkällä aikavälillä, luomme käyttöönne systemaattisen ja toistettavan prosessin sekä menetelmistön kasvumahdollisuuksien tunnistamiselle ja kasvuportfolion johtamiselle. Tämä kehittää merkittävästi organisaationne kykyä tarkastella uusia kasvumahdollisuuksia, tehdä perusteltuja valintoja sekä nopeuttaa tunnistettujen mahdollisuuksien kasvua. Ottamalla organisaationne laaja-alaisesti mukaan kasvumahdollisuuksien markkina- ja asiakastarvelähtöiseen tunnistamiseen ja kuvaamiseen, vahvistamme strategista ajattelua ja kyvykkyyttä menestyksellisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä luomme imua ja energiaa kasvun aikaansaamiseksi.

Ota yhteyttä:

Ota yhteyttä